Charakteristika MSP

Podle platné definice je malým a středním podnikem taková firma, která:

  • Má méně než 250 zaměstnanců
  • Bilanční suma nepřesahuje 43 mil. EUR nebo obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahuje 50 mil. EUR
(uvedené limity se aplikují na součet všech podniků, které jsou spolu s daným podnikem propojené nebo partnerské)

Tato definice vychází ze zákona č. 47/2002 Sb. (o podpoře MSP), který stanoví definici podle pravidel EU,
tj.: Nařízení Evropské Komise č. 364/2004 ze dne 25. února 2004, kterým se mění Nařízení č. 70/2001

Podle statistik se na celkovém českém exportu v loňském roce podílely právě malé a střední podniky více než 53 procenty.

© EGAP  2018
Mapa stránek