Stručný popis pojistného produktu a kontakty

Příběh podnikatele:

Živnostník Jan Kladívko na výstavě v Ázerbájdžánu uspěje a získá nového zákazníka. Ten chce odebrat hřebíky a další materiál za 20 milionů korun. S tím, že doba splatnosti za dodané zboží bude 30 měsíců. Pro pana Kladívka je to obrovský úspěch, má ale svá rizika. Co když nový odběratel za hřebíky nezaplatí? Dvacet milionů korun je pro českého živnostníka částka, která by ho mohla zlikvidovat. Je ale zodpovědný a proto vyráží do EGAP s uzavřenou smlouvou s dovozcem. EGAP požaduje od ukrajinského dovozce zaplatit minimálně 15 procent celkové hodnoty vývozu předem. EGAP prověří bonitu ukrajinského dovozce a v případě kladného vyhodnocení uzavře s panem Kladívkem pojistnou smlouvu. Pokud dovozce v termínu zaplatí, je vše v pořádku a pojistná smlouva končí. Pokud ale nezaplatí, nastává plnění ze strany EGAP panu Kladívkovi.

Popis produktu:

Vývozním dodavatelským úvěrem je úvěr poskytnutý vývozcem dovozci (zahraniční osoba) formou odkladu platby za dodané zboží nebo služby (vývozní pohledávka). Podmínky pojištění se řídí pravidly Konsensu OECD. Splatnost střednědobého a dlouhodobého vývozního dodavatelského úvěru (vývozní pohledávky) je delší než 2 roky a dovozce musí zaplatit předem (akontace) minimálně 15 % celkové hodnoty vývozu (cena sjednaná ve smlouvě o vývozu). Vývozní dodavatelský úvěr nemá charakter bankovního úvěru. Pojištěným je přímo vývozce, který splňuje kritéria malého a středního podniku, proti riziku, že dovozce ve stanoveném termínu řádně nezaplatí celou dlužnou částku, tj. cenu za dodané zboží nebo služby (vývozní pohledávku).

Ing. Jan Dubec
ředitel odboru akvizic a pojištění dodavatelských úvěrů
tel:222 842 328
fax:222 844 130
e-mail:dubec@egap.cz

© EGAP  2018
Mapa stránek