Stručný popis pojistného produktu a kontakty

Příběh podnikatele:

Živnostník Jan Kladívko na výstavě v Ázerbájdžánu uspěje a získá nového zákazníka. Ten chce odebrat hřebíky a další materiál za 20 mil. korun. S tím, že doba splatnosti za dodané zboží bude 30 měsíců. Pro pana Kladívka je to obrovský úspěch, má ale svá rizika. Co když nový odběratel za hřebíky nezaplatí? Dvacet milionů korun je pro českého živnostníka částka, která by ho mohla zlikvidovat. Pan Kladívko ale nemůže na peníze čekat 30 měsíců, potřebuje prostředky na další výrobu. Uzavře smlouvu o vývozu s dovozcem a obrátí se na banku. Ta si u EGAP prověří jeho bonitu. Banka pak uzavře pojistnou smlouvu s EGAP a s panem Kladívkem smlouvu o odkupu vývozní pohledávky. EGAP ale bude požadovat po ukrajinském dovozci minimálně 15 procent platby předem. Pan Kladívko zboží vyveze a odprodá bance pohledávku, za kterou dostane ihned zaplaceno. Tím starosti pro pana Kladívka končí, pokud nastanou problémy s nezaplacením od ázerbájdžánského dovozce, bude je řešit EGAP společně s bankou.

Popis produktu:

Bankou financovaným vývozním dodavatelským úvěrem je úvěr poskytnutý vývozcem dovozci (zahraniční osoba) formou odkladu platby za dodané zboží nebo služby (vývozní pohledávka), který následně od vývozce, který splňuje kritéria malého a středního podniku, odkoupí banka bez možnosti zpětného postihu. Podmínky pojištění se řídí pravidly Konsensu OECD. Splatnost střednědobého a dlouhodobého vývozního dodavatelského úvěru je delší než 2 roky a dovozce musí zaplatit předem (akontace) minimálně 15 % celkové hodnoty vývozu (cena sjednaná ve smlouvě o vývozu). Pojištěným je banka proti riziku, že dovozce ve stanoveném termínu řádně nezaplatí celou dlužnou částku, tj. cenu za dodané zboží nebo služby (vývozní pohledávku). Pojistnou smlouvu podepisuje také vývozce, který uznává všechny své závazky z pojistné smlouvy, zejména že zajistí řádné plnění smlouvy o vývozu.

Ing. Dana Pučelíková
ředitelka odboru pojištění vývozních úvěrů
tel:222 842 314
fax:222 844 130
e-mail:pucelikova@egap.cz

Ing. Michal Janků
vedoucí oddělení pojištění teritoriálních rizik I.
tel:222 842 354
fax:222 844 130
e-mail:jankumi@egap.cz

Ing. Pavel Němeček
vedoucí oddělení pojištění teritoriálních rizik II.
tel:222 842 313
fax:222 844 130
e-mail:nemecekpa@egap.cz

© EGAP  2018
Mapa stránek