Stručný popis pojistného produktu a kontakty

Příběh podnikatele:

Živnostník Jan Kladívko na výstavě v Ázerbájdžánu uspěl a získal nového zákazníka. Vyvezl už několik dodávek. Obracejí se na něj další zájemci nejen z této země, ale daří se mu české hřebíky uplatnit na trzích v Indii, Srbsku, Turecku. Přijímá nové zaměstnance, zakládá společnost s ručením omezeným. Zahraniční dovozci mají zájem o jeho hřebíky a další materiál za 100 milionů korun. Pro pana Kladívka je to obrovský úspěch, jenže nemá dostatek prostředků, aby tolik zboží vyrobil. Má už s EGAP sjednané pojištění proti riziku nezaplacení, aby měl jistotu, že za zboží dostane od dodavatelů zaplaceno. Společnost pana Kladívka ale potřebuje profinancovat výrobu. Proto od banky potřebuje předexportní úvěr, který také pojistí EGAP. Po zpracování analýzy se podepisuje třístranná pojistná smlouva mezi panem Kladívkem, bankou a EGAP. Pokud pan Kladívko zboží řádně a včas vyveze, tato smlouva skončí. Pokud nebude schopen dodávku řádně provést (nebo na něj bude například prohlášeno insolvenční řízení), nastává pojistná událost a EGAP vyplatí peníze bance.

Popis produktu:

Předexportním financováním výroby pro vývoz (předexportním úvěrem) je úvěr poskytnutý bankou vývozci (popř. výrobci) na financování výroby pro vývoz a v případě pozitivní zkušenosti s daným vývozcem i na financování investice pro potřeby výroby pro vývoz. Pojištěným je banka a pojištění lze sjednat pouze v návaznosti na pojištění některého z typů vývozních úvěrů, popř. na dostatečné zajištění úhrad vývozních pohledávek. Délka splatnosti vývozního úvěru má vliv na to, do jaké výše může být pojištěn předexportní úvěr na financování výroby pro vývoz. Při splatnosti do 2 let lze pojistit předexportní úvěr do 85 % a při delší splatnosti do 75 % hodnoty vývozu. Předexportní úvěr na investice do výroby pro vývoz může být zase poskytnut pouze v případě, je-li alespoň 75 % výroby určeno pro export a smluvně zabezpečeno splácení alespoň 75 % úvěru.

Ing. Petr Martásek
ředitel odboru pojištění předexportních úvěrů, investic a záruk
tel:222 842 340
fax:222 844 130
e-mail:martasek@egap.cz

Ing. Eva Minaříková
vedoucí oddělení pojištění předexportních úvěrů a záruk
tel:222 842 345
fax:222 844 130
e-mail:minarikova@egap.cz

Ing. Michal Pravda
vedoucí oddělení pojištění investic v zahraničí
tel:222 842 348
fax:222 844 130
e-mail:pravda@egap.cz

© EGAP  2018
Mapa stránek