Stručný popis pojistného produktu a kontakty

Příběh podnikatele:

Společnost pana Kladívka úspěšně vyváží hřebíky do Ázerbájdžánu, Indie, Srbska a dalších zemí. Má už celkem 15 zahraničních odběratelů. Zvyšuje nadále výrobu, přijímá další zaměstnance. Od banky má s pojištěním od EGAP vyřízený úvěr na předexportní financování, všichni zahraniční odběratelé mu řádně splácejí za dodané zboží. Od kolegy z jiné firmy se ale dozvídá, že trh v jedné ze zemí se rapidně mění a někteří odběratelé ruší podepsané smlouvy. Pan Kladívko tak opět vyráží do EGAP. Potřebuje se pojistit proti riziku, že jeho odběratelé poruší nebo zruší uzavřenou smlouvu o vývozu. Na dodávce už brzy začnou pracovat jeho lidé a vyrobené zboží by neměl kam jinam vyvézt, navíc výrobu bude financovat z předexportního úvěru od banky. Proto se u EGAP pojišťuje proti riziku, že jeho zahraniční partner smlouvu nebude moci dodržet.

Popis produktu:

Riziko nemožnosti plnění smlouvy o vývozu (tzv. výrobní riziko) spočívá v možnosti porušení nebo zrušení smlouvy o vývozu ze strany dovozce v průběhu výroby. Důvody mohou být různé, nejenom platební neschopnost dovozce nebo odmítnutí převzít dodané zboží, ale mohou vyplývat také z politické, finanční nebo makroekonomické situace v zemi dovozce. Pojištění kryje riziko vývozce, že v důsledku nemožnosti splnit smlouvu o vývozu utrpí finanční ztrátu, a může být sjednáno pouze v návaznosti na pojištění vývozního, případně předexportního úvěru. Samostatně pouze v případě dostatečného zajištění pohledávek ze smlouvy o vývozu.

Ing. Dana Pučelíková
ředitelka odboru pojištění vývozních úvěrů
tel:222 842 314
fax:222 844 130
e-mail:pucelikova@egap.cz

Ing. Michal Janků
vedoucí oddělení pojištění teritoriálních rizik I.
tel:222 842 354
fax:222 844 130
e-mail:jankumi@egap.cz

Ing. Pavel Němeček
vedoucí oddělení pojištění teritoriálních rizik II.
tel:222 842 313
fax:222 844 130
e-mail:nemecekpa@egap.cz

Ing. Jan Dubec
ředitel odboru akvizic a pojištění dodavatelských úvěrů
tel:222 842 328
fax:222 844 130
e-mail:dubec@egap.cz

© EGAP  2018
Mapa stránek