Stručný popis pojistného produktu a kontakty

Příběh podnikatele:

Společnost pana Kladívka získala těsně před koncem roku zákazníka v Kazachstánu (jedná se o státní stavební firmu), který je ochoten podepsat mimořádně velký kontrakt na dodávku hřebíků a dalšího materiálu za 50 milionů korun. Zákazník má ze státního rozpočtu přiděleny prostředky na tento kontrakt, které částečně potřebuje utratit ještě do konce roku a nabízí je proto společnosti pana Kladívka jako 30 procentní platbu předem (tj. 15 milionů Kč) před vlastní dodávkou. Kazašská firma má proti tomu požadavek, aby jí banka vystavila bankovní záruku za vrácení platby předem pro případ, kdy by dodávka hřebíků následně nedošla. Pan Kladívko proto od své banky potřebuje vystavení této akontační bankovní záruky ve výši 15 milionů Kč, kterou pojistí EGAP. Po zpracování analýzy se podepisuje třístranná pojistná smlouva mezi panem Kladívkem, bankou a EGAP. Pan Kladívko nechá svého finančního ředitele vypracovat rozpočet na využití obdržené akontace na výrobu hřebíků. Pokud pan Kladívko zboží řádně a včas vyveze, skončí bankovní záruka i její pojištění. Pokud nebude schopen dodávku řádně provést (nebo na něj bude např. prohlášeno insolvenční řízení), kazašská státní firma může záruku tzv. „zavolat“ a banka jí musí vyplatit zpět poskytnutou akontaci a EGAP následně vyplatí peníze bance.

Popis produktu:

Bankovní zárukou je závazek banky uspokojit beneficienta (oprávněnou osobu) do výše určité peněžní částky podle obsahu a podmínek záruky. Beneficientem může být dovozce popř. banka dovozce. Bankovní záruku vystavuje banka na základě požadavku vývozce (příkazce) ve vazbě na podmínky uzavřené smlouvy o vývozu nebo vyhlášený tendr. Nejčastěji vystavují banky záruky za nabídku českého vývozce (Bid Bond), za vrácení akontační platby od dovozce (Advance Payment Bond) a za řádné provedení smlouvy o vývozu (Performance Bond). V souvislosti s podmínkami získání nebo plnění smlouvy o vývozu mohou být vystaveny i jiné typy záruk. Pojištěným je banka proti riziku neoprávněného a fakultativně též oprávněného čerpání ze záruky beneficientem, v jehož prospěch je záruka vystavena.

Ing. Petr Martásek
ředitel odboru pojištění předexportních úvěrů, investic a záruk
tel:222 842 340
fax:222 844 130
e-mail:martasek@egap.cz

Ing. Eva Minaříková
vedoucí oddělení pojištění předexportních úvěrů a záruk
tel:222 842 345
fax:222 844 130
e-mail:minarikova@egap.cz

Ing. Michal Pravda
vedoucí oddělení pojištění investic v zahraničí
tel:222 842 348
fax:222 844 130
e-mail:pravda@egap.cz

© EGAP  2018
Mapa stránek