Efektivita podpory exportu

Pojišťovna EGAP vytvořila metodiku Efektivity podpory exportu (EPE), která poměřuje přínosy obchodních případů do ekonomiky s riziky dané transakce. Čím vyšší ukazatel nabývá hodnot, tím je obchod pro ekonomiku přínosnější a méně rizikový, a naopak. Ukazatel nabývá typických hodnot 0 až 10. Výpočet EPE provádí EGAP u produktů „B“, „Bf“, „C“, „Cf“ a „D“. V příloze  Excel - efektivita-podpory-exportu.xlsm (1 193 kB) (1 193 kB) najdete zjednodušenou verzi výpočtu tohoto ukazatele, kde je možné spočítat orientační hodnotu EPE. Ukazatel EPE slouží při schvalování transakcí jako doprovodný indikátor pro rozhodování. Reálně má pak dopad v rámci nového systému spoluúčasti produktu „D“, kde při jeho hodnotě vyšší než 7 a zároveň při vyšším než 70% českém podílu klesá spoluúčast na 3 %.

© EGAP  2018
Mapa stránek