Mezinárodní unie úvěrových a investičních pojistitelů - Bernská unie (BU)

EGAP je aktivně zapojen do činnosti Bernské unie a zvláště z počátku využíval know-how nejvýznamnějších členských pojišťoven této organizace. V dubnu 1998, po dvouletém období pozorovatele, se stal, jako první instituce tohoto typu ze zemí střední a východní Evropy, jejím řádným členem. V říjnu roku 2002 Česká republika (EGAP) byl hostitelem výročního zasedání Bernské unie, které se koná dvakrát do roka v různých zemí členů BU.

Členové Bernské unie se řídí základními pravidly, která odrážejí kolektivní pohled na mezinárodní obchod a na smysl existence této instituce. Základní pravidla jsou dále rozpracována pro jednotlivé výbory.

© EGAP  2018
Mapa stránek