Ujednání pro oficiálně podporované vývozní úvěry (Konsensus OECD)

Součástí opatření ke zdokonalení činnosti společnosti bylo v roce 1999 i zavedení nových mezinárodních pravidel platných v rámci Ujednání pro oficiálně podporované vývozní úvěry (tzv. Konsensus OECD), která se týkala především stanovení minimálních pojistných sazeb pro jednotlivé rizikové kategorie zemí a dlužníků, v závislosti na délce úvěru. S tím bezprostředně souviselo:

  • zavedení jednotného systému zařazování zemí do 7 rizikových kategorií podle pravidel aplikovaných v OECD,
  • zavedení nové metodiky výpočtu pojistného pouze z jistiny úvěru,
  • poskytování připojištění refinančních nákladů úvěru již za základní pojistnou sazbu,
  • možnost postupného placení pojistného u dlouhodobých úvěrů velkého rozsahu atd.
© EGAP  2018
Mapa stránek