Seznam zpracovatelů

Seznam autorizovaných osob pro posuzování vlivu vývozu na životní prostředí uznaných EGAP

Doc. RNDr. Miroslav MARTIŠ, CSc.
Katedra ekologie krajiny FŽP ČZU 281 63 Kostelec nad Černými lesy
krajinné ekologie, ekologický monitoring, SEA
tel:+420 321 697 500, +420 321 610 360, +420 603 216 657
fax:+420 323 602 450, +420 321 697 500
e-mail:martis@knc.czu.cz, martis@marabou.cz

Ing. Vladimír ZDRAŽIL
Katedra ekologie krajiny FŽP ČZU 281 63 Kostelec nad Černými lesy
krajinné ekologie, ekologický monitoring, SEA
tel:+420 321 697 500, +420 603 216 643
e-mail:zdrazil@knc.czu.cz

Ing. Michaela JIROUDKOVÁ
Štefánikova 292/28, 400 01 Ústí nad Labem
inženýrská geologie, hydrogeologie, posuzování vlivů na ŽP
tel:+420 604 507 956
e-mail:mjiroudkova@volny.cz

Ing. Josef KONEČNÝ
Šrámkova 481, 763 02 Zlín 4
zemědělství, vodní hospodářství, dobývání nerostů, klasická energetika, výroba a zpracování kovů, dřevárenský a papírenský průmysl, stavební hmoty, chemie, farmakologie, potravinářský průmysl, dopravní stavby, lehký průmysl, odpadové hospodářství, ostatní
tel:+420 577 103 578
fax:+420 577 103 578
e-mail:enviproteko@avonet.cz

Ing. Petr MYNÁŘ
AMEC s.r.o, Křenová 58, 602 00 Brno
úplný rozsah specializací: www.amec.cz
tel:+420 543 428 315, +420 603 223 591
fax:+420 543 240 676
e-mail:mynar@amec.cz, mynar@atlas.cz

Ing. Vladimír RIMMEL
Regionální centrum EIA s.r.o., Chelčického 4, 702 03 Ostrava 1
infrastruktura, průmysl, cestovní ruch
tel:+420 596 114 440, +420 603 112 170
fax:+420 596 114 440
e-mail:rimmel@rceia.cz, v.rimmel@centrum.cz

Ing. Milan SÝKORA, CSc., EUR ING
HYDROPROJEKT CZ, a.s.
Táborská 31, 140 16 Praha 4
tel:+420 261 102 238, +420 724 020 867
fax:420 261 215 186
e-mail:milan.sykora@hydroprojekt.cz, sykmi@email.cz

Ing. Přibyslava TICHOTOVÁ - EKOTIP
U Klizerdy č. 458, 252 41 Dolní Břežany
ochrana vod, odpadové hospodářství, nakládání s chemickými látkami
tel:+420 603 517 601
e-mail:ekotip@tichotova.cz

Více informací získáte zde.

© EGAP  2018
Mapa stránek