Kalkulačka pojistného

CfPojištění bankou financovaného střednědobého a dlouhodobého vývozního dodavatelského úvěru

Výsledná kalkulace je nezávazná a má pouze orientační charakter.
Týká se pouze korporátního rizika a těch obchodních případů, u kterých není úvěrováno pojistné a akontace.
Přesná výše pojistného bude stanovena na základě údajů uvedených v žádosti o pojištění.

  Země: 
 X 
SOV - Suverénní kupující

Dlužníci, kteří jsou explicitně ze zákona povinni přijmout závazek splácet dluh v měně suverénního státu jménem ministerstva financí nebo centrální banky.

Riziko označené jako suverénní je riziko kdy:

 • dlužník/ručitel je ze zákona povinný přijmout závazek splácet dluh jménem státu, a tím důvěru a bonitu daného státu, a
 • v případě restrukturalizace suverénního rizika by se předmětný dluh zahrnul do restrukturalizace a platebních závazků, které vzniknou státu z titulu restrukturalizace.
CCO - Ekvivalent kupujícího ke státu: Výjimečně dobrá úvěrová kvalita

Ekvivalent kupujícího ke státu zahrnuje dva základní typy dlužníků/ručitelů:

 • Veřejné subjekty, u kterých „due diligence“ odhaluje, že buď kupující implicitně požívá důvěru a bonitu/podporu státu, anebo že pravděpodobnost podpory likvidity a platební schopnosti ze strany státu je velmi vysoká. Toto tvrzení by mělo platit jak z hlediska vymáhání, tak i z hlediska prodlení. Nestátní veřejné subjekty, které jsou ekvivalenty státu, by zahrnovaly také státem vlastněné společnosti s monopolním či téměř monopolním postavením v sektoru (např. energetickém, ropném, plynárenském).
 • Společnosti s výjimečně dobrým rizikovým profilem, vykazující charakteristiky, které podporují všeobecně akceptovaný pohled, že z hlediska možnosti jak vymáhání tak i prodlení, by se dané riziko dalo vnímat jako ekvivalent suverénního rizika. Kandidáti by mohli zahrnovat silné prvotřídní společnosti nebo významné banky s pravděpodobnou podporou likvidity a platební schopnosti ze strany státu.

Výjimečně dobrá úvěrová kvalita znamená, že riziko přerušení splácení se bude považovat za zanedbatelné. Dlužník/ručitel má výjimečně silnou schopnost splácet, přičemž je nepravděpodobné, že by tato schopnost byla ovlivnitelná předvídatelnými událostmi.

Úvěrová kvalita se typicky projevuje v kombinaci s některými, jestli ne se všemi, následujícími charakteristikami obchodního a finančního profilu:

 • výjimečně dobrá až velmi dobrá schopnost tvorby hotovosti a zisku
 • výjimečně dobrá až velmi dobrá úroveň likvidity
 • výjimečně nízká až velmi nízká úroveň zadlužení
 • vynikající až velmi silný podnikatelský profil s prokázaným a velmi silnými řídícími schopnostmi

Vysoká kvalita poskytování finančních a vlastnických informací, pokud neexistuje velmi vysoká pravděpodobnost podpory ze strany mateřské společnosti (anebo státu) s klasifikací rizika kupujícího rovnocennou nebo silnější jako je klasifikace odpovídající této kategorii rizika kupujícího.

V závislosti na klasifikaci státu, ve kterém má dlužník sídlo, je pravděpodobné, že by byl takovýto dlužník ohodnocený ratingem mezi AAA (Kategorie státu 1) a B (Kategorie státu 7).

CC1 - Velmi dobrá úvěrová kvalita

Předpokládá se nízké anebo velmi nízké riziko přerušení splátek. Dlužník/ručitel má velmi silnou schopnost splácet, přičemž je nepravděpodobné, že by tato schopnost byla ovlivnitelná předvídatelnými událostmi. Dlužník/ručitel má omezenou nebo velmi mezenou náchylnost na nepříznivé vlivy změn okolností a ekonomické situace.

Úvěrová kvalita se typicky projevuje v kombinaci s některými, jestli ne se všemi, následujícími charakteristikami obchodního a finančního profilu:

 • velmi dobrá až dobrá schopnost tvorby hotovosti a zisku
 • velmi dobré až dobré úrovně likvidity
 • velmi nízká až nízká úroveň zadlužení
 • velmi silný podnikatelský profil s prokázanými řídícími schopnostmi a velmi silný podnikatelský profil

Vysoká kvalita poskytování finančních a vlastnických informací, pokud neexistuje velmi vysoká pravděpodobnost podpory ze strany mateřské společnosti (anebo státu) s klasifikací rizika kupujícího rovnocennou nebo silnější jako je klasifikace odpovídající této kategorii rizika kupujícího.

V závislosti na klasifikaci státu, ve kterém má dlužník sídlo, je pravděpodobné, že by byl takovýto dlužník ohodnocený ratingem mezi AAA (Kategorie státu 1) a B (Kategorie státu 7).

CC2 - Dobrá až středně dobrá úvěrová kvalita, nadprůměr

Předpokládá se nízké riziko přerušení splátek. Dlužník/ručitel má dobrou až středně dobrou schopnost splácet, přičemž je nepravděpodobné, že by tato schopnost byla ovlivněná předvídatelnými událostmi. Dlužník/ručitel má omezenou náchylnost na nepříznivé vlivy změn okolností a ekonomické situace.

Úvěrová kvalita se typicky projevuje v kombinaci s některými, jestli ne se všemi, následujícími charakteristikami obchodního a finančního profilu:

 • dobrá až středně dobrá schopnost tvorby hotovosti a zisku
 • dobré až středně dobré úrovně likvidity
 • nízká až středně nízká úroveň zadlužení
 • středně silný podnikatelský profil s prokázanými řídícími schopnostmi a velmi silný podnikatelský profil

Vysoká kvalita poskytování finančních a vlastnických informací, pokud neexistuje velmi vysoká pravděpodobnost podpory ze strany mateřské společnosti (anebo státu) s klasifikací rizika kupujícího rovnocennou nebo silnější jako je klasifikace odpovídající této kategorii rizika kupujícího.

V závislosti na klasifikaci státu, ve kterém má dlužník sídlo, je pravděpodobné, že by byl takovýto dlužník ohodnocený ratingem mezi A+ (Kategorie státu 1) a B- (Kategorie státu 7).

CC3 - Průměrná úvěrová kvalita, průměr

Předpokládá se průměrné až středně nízké riziko přerušení splátek. Dlužník/ručitel má průměrnou nebo středně dobrou schopnost splácet. Existuje možnost zvyšování úvěrového rizika v případě dlužník/ručitel bude čelit významnějším přetrvávajícím nejistotám, anebo bude vystavený nepříznivým podnikatelským, finančním anebo ekonomickým podmínkám, které by mohly vést k nedostatečné schopnosti realizovat platby načas. Mohou však existovat podnikatelské anebo finanční alternativy, které by umožnily splnění finančních závazků.

Úvěrová kvalita se typicky projevuje v kombinaci s některými, jestli ne se všemi, následujícími charakteristikami obchodního a finančního profilu:

 • středně dobrá až průměrná schopnost tvorby hotovosti a zisku
 • středně dobré až průměrné úrovně likvidity
 • středně nízká až průměrná úroveň zadlužení
 • průměrný podnikatelský profil s prokázanými řídícími schopnostmi

Průměrná kvalita poskytování finančních a vlastnických informací, pokud neexistuje velmi vysoká pravděpodobnost podpory ze strany mateřské společnosti (anebo státu) s klasifikací rizika kupujícího rovnocennou nebo silnější jako je klasifikace odpovídající této kategorii rizika kupujícího.

V závislosti na klasifikaci státu, ve kterém má dlužník sídlo, je pravděpodobné, že by byl takovýto dlužník ohodnocený ratingem mezi BBB+ (Kategorie státu 1) a B- případně horší (Kategorie státu 6).

CC4 - Středně slabá úvěrová kvalita, podprůměr

Předpokládá se středně slabé riziko přerušení splátek. Dlužník/ručitel má mírnou až středně slabou schopnost splácet. Existuje možnost vzniku úvěrového rizika v případě, že dlužník/ručitel bude čelit větším přetrvávajícím nejistotám, anebo bude vystavený nepříznivým podnikatelským, finančním anebo ekonomickým podmínkám, které by mohly vést k nedostatečné schopnosti realizovat platby načas. Mohou však existovat podnikatelské anebo finanční alternativy, které by umožnily splnění finančních závazků.

Úvěrová kvalita se typicky projevuje v kombinaci s některými, jestli ne se všemi, následujícími charakteristikami obchodního a finančního profilu:

 • průměrná až středně slabá schopnost tvorby hotovosti a zisku
 • průměrné až středně slabé úrovně likvidity
 • průměrná až středně slabá úroveň zadlužení
 • středně slabý podnikatelský profil s prokázanými řídícími schopnostmi

Průměrná kvalita poskytování finančních a vlastnických informací, pokud neexistuje velmi vysoká pravděpodobnost podpory ze strany mateřské společnosti (anebo státu) s klasifikací rizika kupujícího rovnocennou nebo případně silnější jako je klasifikace odpovídající této kategorii rizika kupujícího.

V závislosti na klasifikaci státu, ve kterém má dlužník sídlo, je pravděpodobné, že by byl takovýto dlužník ohodnocený ratingem mezi BB+ (Kategorie státu 1) a B- případně horší (Kategorie státu 5).

CC5 - Slabá úvěrová kvalita

Předpokládá se vysoké až velmi vysoké riziko přerušení splátek. Dlužník/ručitel má středně slabou až slabou schopnost splácet, ale má omezenou míru bezpečnosti. Existuje však pravděpodobnost vzniku problémů se splácením, protože schopnost pokračujícího splácení je podmíněná ustáleným příznivým podnikatelsko-ekonomickým prostředím. Nepříznivé podnikatelské, finanční nebo ekonomické podmínky pravděpodobně narušila schopnost nebo ochotu splácet.

Úvěrová kvalita se typicky projevuje v kombinaci s některými, jestli ne se všemi, následujícími charakteristikami obchodního a finančního profilu:

 • středně slabá až slabá až velmi slabá schopnost tvorby hotovosti a zisku
 • středně slabé až slabé úrovně likvidity
 • středně vysoká až vysoká úroveň zadlužení
 • slabý podnikatelský profil s omezenými nebo žádnými řídícími schopnostmi

Slabá kvalita poskytování finančních a vlastnických informací, pokud neexistuje velmi vysoká pravděpodobnost podpory ze strany mateřské společnosti (anebo státu) s klasifikací rizika kupujícího rovnocennou nebo případně silnější jako je klasifikace odpovídající této kategorii rizika kupujícího.

V závislosti na klasifikaci státu, ve kterém má dlužník sídlo, je pravděpodobné, že by byl takovýto dlužník ohodnocený ratingem mezi BB- (Kategorie státu 1) a B- případně horší (Kategorie státu 4).

© EGAP  2018
Mapa stránek