02.04.2004
Znovu objevované trhy v čele s Ukrajinou. Mají svůj půvab i rizika.

Ukrajina, Bělorusko a Moldavsko jsou pro české exportéry tradičními trhy. Po rozpadu Sovětského svazu a RVHP se vývoz do těchto zemí výrazně snížil, v posledních letech zaznamenává opětovný nárůst. Svědčí o tom i využívání služeb Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP).

Ukrajina

Tato země nedávno v rámci hodnocení makroekonomických, politických a platebních rizik členských států OECD přešla do lepší, šesté rizikové kategorie. Stalo se tak i díky pozitivnímu makroekonomickému vývoji v celé oblasti, včetně Ruské federace.

Tento posun by mohl být pozitivním signálem pro české exportéry, neboť znamená i snížení pojistných sazeb. Například u pojištění čtyřletého exportního úvěru představuje snížení sazeb až 1,5 procenta, což při větších objemech kontraktů znamená značnou úsporu finančních nákladů exportéra. Přesto Ukrajina zůstává z hlediska úvěrového pojištění vysoce rizikovou zemí.

Zahraniční obchod České republiky s Ukrajinou přitom v posledních letech stále vykazuje pasivní saldo, konkrétně 2,53 miliardy korun v roce 2002 a 2,5 miliardy loni. Z celkového portfolia pojištěných vývozních úvěrů se státní podporou představovala angažovanost (tj. zůstatek všech pojištěných úvěrů) vůči Ukrajině ke konci loňského roku zhruba miliardu korun. Z celkového objemu českého vývozu na Ukrajinu za rok 2003 pojistil EGAP přibližně sedm procent, což odpovídá průměrnému podílu pojištění na celém českém vývozu.

Nejčastěji byly pojišťovány exportní úvěry na vývoz strojů pro výrobu obalového skla, například pro sklárnu ve Volnogorsku v hodnotě přes 200 miliónů korun. EGAP pojistil také vývozy komponentů pro osobní auta a další exportní aktivity.

Podnikatelé loni nejvíce využívali pojištění vývozních odběratelských úvěrů, které představovaly nadpoloviční objem všech uzavřených pojistek. Zájem byl také o pojistky krátkodobých dodavatelských úvěrů s odloženou splatností do dvou let. Výhodou pro vývozce může být i to, že EGAP už dnes nepřímo spolupracuje s některými ukrajinskými bankami.

Nejnovějším trendem na trhu s úvěrovým pojištěním dlouhodobého charakteru je posun akceptace rizika dlužníků až na podnikovou úroveň. Na rozdíl od některých mezinárodních úvěrových pojišťoven, ať již státního, nebo soukromého charakteru, EGAP tento postup prosazuje i na Ukrajině. V zemi neexistuje silný bankovní subjekt, který by mohl nést přijatelné riziko pro poskytnutí úvěru velkým ukrajinským společnostem, jež jsou ve státních rukách a vykazují dobré hospodářské výsledky. Pokud by přitom do transakce vstoupily ukrajinské banky, obchod by se prodražil, a to zhruba o pět procent ročně.

EGAP nově připravuje pojištění vývozu investičních celků zabezpečovaných metodou projektového financování. Jde o projekty, jejichž splácení je založeno na vyhodnocení výnosů z prodeje výrobků takového projektu po uvedení do provozu, a nejsou tudíž závislé na ručení splátek ze strany bank nebo vlády.

Při uzavírání kontraktů však exportéři budou i nadále narážet na určité problémy. Tamní legislativa stále zaostává za evropským standardem a s výjimkou několika velkých bank ukrajinské podniky zatím neúčtují dle mezinárodních standardů. Z daňového pohledu je také problematické provádět místní aktivity déle než jeden rok. Nutné výplaty záloh na daň ze zisku ve výši 15 procent z každé vystavené faktury odrazují většinu investorů a exportérů.

Bělorusko

Silně centralistický až autokratický politický systém odsouvá toto teritorium poněkud do politického ústraní. Z obchodního hlediska však nabízí široké možnosti, které nejsou zatím dostatečně využívány.

Pojistná angažovanost EGAP na teritorium Běloruska ke konci roku 2003 dosahovala zhruba 2,5 miliardy korun. Po úspěšně realizovaném kontraktu na rekonstrukci automobilky Belaz, uzavřeném v letech 1999 - 2000 v celkové hodnotě přes tři miliardy korun a pojištění prodeje zemědělských přebytků v řádu stovek milionů korun, zatím EGAP neeviduje nové obchodní případy podobného rozsahu. To však neznamená, že aktivity exportérů klesají.

Vloni EGAP pojistil pohledávky vyplývající z uzavřených kontraktů ve výši přes čtyři sta miliónů korun. Tato částka zahrnuje produkty pojištění krátkodobých dodavatelských úvěrů, odběratelských úvěrů i pojištění bankovních záruk.

Podobně jako na Ukrajině naráží EGAP při vyhodnocování běloruských dlužníků stále na nejednotnost účetních standardů a relativně velkou neochotu běloruských subjektů poskytovat o sobě informace jakéhokoliv charakteru. Bělorusko stále patří do sedmé, tedy nejrizikovější kategorie zemí OECD. Bez znalostí místních poměrů a osobních vazeb lze uzavírat obchody velmi problematicky. Nicméně EGAP, na rozdíl od některých zahraničních pojišťoven, je připraven pojišťovat toto teritorium a hodnotit krytí komerčních i politických rizik případ od případu.

Moldavsko

Pojistná angažovanost EGAP je v Moldavsko relativně nízká. V uplynulých třech letech byly pojištěny pohledávky vyplývající z uzavřených kontraktů ve výši sto pět miliónů korun. Současná pojistná angažovanost vůči moldavským dlužníkům dosahuje zhruba miliónu eur. Velkou část přitom tvoří podpora vývozu trolejbusů.

Malý zájem českých exportérů o toto teritorium je způsoben zejména neprůhledným politickým klimatem země. Nicméně trh Moldavsko je možným příslibem do budoucna.

Martin Růžička
úsek komerčního pojištění EGAP

© EGAP  2018
Mapa stránek