16.02.2006
Firmy využívají při podnikání v Indii stále více bankovní záruky

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP) pojistila v roce 2005 podle předběžných výsledků úvěry a záruky v celkovém objemu přibližně 122,5 mld. Kč, z toho 100 mld. Kč připadá na komerční pojištění a zbytek na pojištění se státní podporou. Indie se na těchto číslech podílí jenom minimálně. V komerčním pojištění krátkodobých pohledávek je to necelé jedno procento a v pojištění úvěrů a záruk se státní podporou procenta dvě. Celkem byl tedy pojištěn vývoz za zhruba 1,5 miliardy Kč.

Za celou dobu existence, tedy od roku 1992, eviduje EGAP 61 pojistných smluv se státní podporou na kontrakty do Indie v celkové hodnotě zhruba 41 mld. Kč. Z toho prakticky dvě třetiny představuje pojištění bankovních záruk vystavených v souvislosti s podmínkami získání nebo plnění smlouvy o vývozu. Dominantní převaha bankovních záruk je přirozeným důsledkem toho, že kupující v Indii stále méně využívají dlouhodobé dodavatelské nebo odběratelské úvěry, neboť zpravidla nemají problém platit buď z vlastních zdrojů nebo získat levnější finanční prostředky na mezinárodních kapitálových trzích. Je tedy vcelku běžné, že kupující v Indii je schopen zaplatit proti dodání. Pochopitelně však chce mít jistotu, že objednané zboží přijde včas a v řádné kvalitě. Moderním instrumentem, který takovou jistotu dává, je právě bankovní záruka.

Při pojišťování bankovních záruk ale i úvěrů do jednotlivých zemí se EGAP řídí tzv. Konsensem OECD, což je jakási gentlemanská dohoda mezi členskými zeměmi OECD, která rozděluje země do jednotlivých kategorií od 0 do 7 podle míry tzv. teritoriálního rizika a určuje minimální pojistné sazby v závislosti na výši spoluúčasti, délce splatnosti a typu dlužníka. Teritoriálním rizikem se přitom rozumí riziko mající z hlediska obchodních partnerů povahu vyšší moci, jako jsou například administrativní či legislativní opatření země dlužníka, občanské nepokoje nebo přírodní katastrofy. Země s nejvyšší mírou teritoriálního rizika jsou v kategorii 7. Ekonomická situace Indie se v posledních letech výrazně zlepšila a dnes tato země patří do relativně velmi příznivé kategorie 3, což se projevuje i v její schopnosti běžně si vypůjčovat na kapitálových trzích. Z pohledu EGAP to znamená prakticky neomezenou kapacitu přijímat indická rizika při příznivých pojistných sazbách. Tak například u pojištění záruky za dobré provedení (Performance Bond) začíná pojistná sazba od úrovně 0,37% z hodnoty záruky.

EGAP v posledních letech rovněž pojistil celou řadu záruk za nabídku (Bid Bond) v souvislosti s jednáními o dodávkách investičních celků do Indie, například na výstavbu tepelných elektráren Bellary nebo Tenunghat. Stejně jako v těchto dvou případech i v řadě dalších však nedošlo k uzavření kontraktu. Čeští vývozci investičních celků jsou totiž v posledních letech konfrontováni s nabídkami místních výrobců, kterým často nedokážou konkurovat cenou a někdy i technickými parametry, a to nejenom v Indii, ale i na třetích trzích, především v Asii a Africe.

Pokud jde o zbožovou strukturu, v českém exportu do Indie převládají dopravní prostředky, komponenty pro elektrárny a výrobky strojírenského charakteru. Mezi nejznámější kontrakty mezi Českou republikou a Indií z posledních let patří investice Škoda Auto a.s. do montovny osobních automobilů a dodávky dopravních letadel L-410, které se rovněž uskutečnily za asistence EGAP. V případě letadel se přitom jednalo o jednu z nejkomplikovanějších pojistných událostí v historii EGAP, když soukromý regionální přepravce po nadějném začátku zkrachoval a pracovníci pojišťovny se v zájmu minimalizace škody aktivně podíleli na velmi složitém přesunu letadel zpět do Česka a jejich přeprodeji jinému zákazníkovi.

V "Exportní strategii ČR pro období 2006 - 2010", kterou vypracovalo ministerstvo průmyslu a obchodu, je Indie zahrnuta do skupiny prioritních zemí, neboť je pro nás atraktivní nejenom počtem svých obyvatel, tj. spotřebitelů, ale i tím, že místní výrobci nestíhají pokrýt veškeré potřeby rychle rostoucí ekonomiky. EGAP registruje několik projektů velkých investičních celků a je připravena českým vývozcům nabídnout celou škálu produktů pojištění s cílem napomoci jejich realizaci. Současně bude podporovat rozvoj vývozních aliancí a ve zvýšené míře využívat pro zajištění splátek pojištěných úvěrů prvky projektového financování.

Jinými slovy, EGAP je připravena výrazně podpořit vývozní aktivity našich exportérů na bezpochyby atraktivní indický trh a vyhovět i individuálním požadavkům vývozců a financujících bank.

Ing. Vlastimil Nesrsta
EGAP

© EGAP  2018
Mapa stránek