26.04.2006
Nové složení orgánů společnosti

Ministerstva vykonávající práva státu jako jediného akcionáře Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. (EGAP) schválila dne 26.4.2006 změnu stanov EGAP, jež umožňuje přechod na tzv. německý model řízení společnosti, při kterém je představenstvo složeno z výkonného managementu a představitelé ministerstev jsou zastoupeni v dozorčí radě s právem rozhodovat o strategických otázkách rozvoje, schvalovat velké obchodní případy a v neposlední řadě jmenovat a odvolávat členy představenstva.

Uvedená změna je v souladu s novelou zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou.

Předsedou pětičlenného představenstva byl zvolen generální ředitel EGAP Ing. Pavol Parízek, místopředsedou náměstek generálního ředitele EGAP Ing. Karel Šimsa.

Předsedou devítičlenné dozorčí rady byl zvolen Doc. Ing. Václav Petříček, CSc., náměstek ministra průmyslu a obchodu, místopředsedou Ing. Karel Goldemund, náměstek ministra financí.

© EGAP  2018
Mapa stránek