10.05.2006
Zelená linka pro export

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR zahájilo 9. května 2006 provoz "Zelené linky pro export", na které je možné bezplatně získat informace o službách všech proexportních institucí státu. Na čísle 800 133 331 je k dispozici kompletní přehled o nabídce Ministerstva průmyslu a obchodu, zastupitelských úřadů ČR v zahraničí, České agentury na podporu obchodu (CzechTrade), České exportní banky (ČEB) a Exportní a garanční pojišťovací společnosti (EGAP).

Zelená linka pro export je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin. Dotazy je možné rovněž zasílat na adresu export@mpo.cz.

Současně s touto službou připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s dalšími institucemi novou nabídku služeb pro vývozce. Brožura "Export v kostce" je kompletním výčtem všeho, co státní instituce dnes exportérům nabízejí. Tato nabídka je přístupná ke stažení na portále pro podnikání a export www.businessinfo.cz.

© EGAP  2018
Mapa stránek