18.05.2006
Čeští vývozci podstupují rizika i v zemích Latinské Ameriky

Mexiko, Brazílie, Chile, Argentina. Tak vypadá z pohledu Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP) pořadí na základě pojištěných objemů vývozních kontraktů. Tento žebříček současně vyjadřuje zájem českých exportérů o trhy v daných zemích. První tři patří do kategorie tzv. komerčně pojistitelných zemí, což znamená, že krátkodobou pohledávku se splatností maximálně do dvou let lze pojistit v komerčním režimu, pro který je typická jednoduchost, rychlost a pružnost díky systému on-line. Tento typ pojištění pohledávek nabízí naše dceřiná společnost Komerční úvěrová pojišťovna EGAP. V loňském roce jsme komerčně pojistili krátkodobé dodavatelské úvěry na dodávky převážně strojírenského zboží do Mexika, Brazílie a Chile ve výši zhruba 105 mil. Kč. Argentina je v současnosti komerčně nepojistitelná a tak připadá v úvahu pouze úvěrové pojištění se státní podporou. Ostatně tento režim úvěrového pojištění, který kryje dlouhodobá rizika nejčastěji v kombinaci s teritoriálními riziky, v pojištění českého vývozu do uvedených zemí jednoznačně převládá.

Začněme tedy Mexikem. V posledních letech pojistila EGAP se státní podporou vývoz do Mexika za více než 4 mld. Kč. Jednalo se převážně o dodávky textilních strojů a zařízení pro uhelné elektrárny El Sauz a Hermosillo. A především z dodávek textilních strojů jsme si spolu s našimi exportéry odnesli zkušenost jak se říká " k nezaplacení". Z pohledu zajištění pohledávek a jejich následného vymáhání lze totiž Mexiko zařadit mezi státy s výrazným vlivem formalismu v legislativní úpravě i v soudní praxi. A jak se to konkrétně projevilo? U celé řady obchodů jako zajišťovací instrument sloužily podle evropských zvyklostí tzv. cizí směnky. Když pak došlo na pověstné lámání chleba, tak se ukázalo, že v Mexiku jsou cizí směnky (letras de cambio) prakticky nevymahatelné a že jejich hodnota jako zajištění je tedy mizivá. Naopak směnky vlastní (pagarés) patří mezi nejrozšířenější zajišťovací instrumenty. V každém případě je nejlepší konzultovat otázky zajištění s místní mexickou právní kanceláří a udělat všechno pro to, aby nedošlo k soudnímu řízení, které je v důsledku mentality soudců a právních zástupců a celkového nastavení právního systému zpravidla velmi zdlouhavé. V případě, že se soudu přes veškerou snahu nevyhnete, připravte se na to, že bude určitě trvat alespoň čtyři, pět let.

Textilní stroje převažují i v českém exportu do Brazílie. Celkem EGAP za poslední roky pojistila český vývoz do této země za více než 2,7 mld. Kč a kromě dílů pro rotační pec cementárny Ribeirao Grande se jednalo de facto pouze o zařízení pro textilky. Narozdíl od Mexika jsou zkušenosti s dodržováním podmínek uzavřených kontraktů v Brazílii v zásadě dobré. Co je však pro obě země bohužel stejné, je dnes prakticky nulový zájem o další dodávky textilních strojů, protože místní trhy textilních výrobků jsou zaplaveny levnou asijskou konkurencí a domácí textilní výroba, a tím i investice do oboru, jsou na ústupu. Jsou však i jiné obory, ve kterých má Česká republika v Brazílii tradičně slušné renomé, jako například dopravní strojírenství, takže zajímavé možnosti na brazilském trhu pro české exportéry určitě jsou.

Jako třetí se na našem pomyslném žebříčku umístila Chile. Zkušenost s pojišťováním českého vývozu do této země je pouze jedna, ale zato výborná. Chilští partneři mají pověst spolehlivých a řádně platících obchodníků. Potvrdilo se to i v případě dodávek automatů na výdej jízdenek v prostředcích městské hromadné dopravy v letech 1999 - 2001 od firmy Mikroelektronika s.r.o. v hodnotě převyšující 50 mil. Kč. Kupujícím byla společnost Precisia Hispana, které své závazky splatila včas a řádně.

Na vzájemném obchodě mezi Českou republikou a Argentinou se velmi negativně projevila hospodářská a finanční krize, kterou Argentina nedávno prošla a s jejímiž následky se stále ještě potýká. Také proto se objem českého vývozu pojištěného u EGAP přehoupl jenom lehce přes 20 mil. Kč. První pojistku na vývoz EGAP vystavila v roce 1993 a další potom až za dlouhých jedenáct let v roce 2004. Pokud jde o sortiment, jednalo se opět o textilní stroje a také o ložiska. V minulosti se české firmy v Argentině podílely na výstavbě několika elektráren a zdá se, že tudy by mohlo vést jedna z cest k oživení vzájemného obchodu. V současné době například leží na stole argentinské vlády návrh od Škodaexportu na technické a obchodní řešení elektrárny Rio Turbio v Ohňové zemi v celkové hodnotě převyšující 100 mil. euro.

Celkově lze pouze doporučit, abyste se před uzavřením obchodu s partnery v Mexiku, Brazílii, Chile a Argentině poradili s odborníky EGAP a možnost pojištění své pohledávky, ať už v režimu komerčním nebo se státní podporou, brali v potaz jako moderní zajišťovací instrument, který vás ochrání před rizikem nezaplacení v důsledku zhoršené ekonomické situace kupujícího nebo politických či hospodářských problémů cílové země vývozu.

Ing.Vlastimil Nesrsta
EGAP

© EGAP  2018
Mapa stránek