01.06.2006
Zpráva o plnění 2005

Valná hromada Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. (EGAP) schválila Zprávu o plnění podnikatelského záměru EGAP na rok 2005 včetně roční účetní závěrky, návrhu na vypořádání ztráty a roční konsolidované účetní závěrky.

Ve srovnání s rokem 2004 vzrostl v roce 2005 objem nově pojištěných úvěrů o přibližně 20% na cca 122,9 mld. Kč. Celkem EGAP pojištěním podpořila vývoz za téměř 222 mld. Kč.

I přes příznivý vývoj hospodaření vykázala EGAP za rok 2005 ztrátu ve výši 41 mil. Kč, způsobenou zejména nutností dodatečné tvorby rezervy na hrozící pojistnou událost z pojištěného úvěru na financování výroby televizních obrazovek ve výši 430 mil. Kč. Ztráta bude uhrazena z rezervních fondů EGAP vytvořených výhradně z vlastní činnosti, tj. z rozdělení zisku v předchozích letech a tudíž bez jakýchkoli nároků na státní rozpočet. Výsledek hospodaření nijak neomezí schopnost společnosti pojišťovat nové obchodní případy, naopak, EGAP má dostatečnou kapacitu pro pojištění řady rozpracovaných rozsáhlých projektů i pro připravované rozšíření služeb pro malé a střední podniky.

V roce 2005 založila EGAP dceřinou společnost Komerční úvěrová pojišťovna EGAP, a.s. (KÚP) se základním kapitálem 200 mil. Kč, do které k 1. říjnu 2005 vložila část podniku zabývající se komerčním pojištěním. Součástí skupiny s charakterem přidruženého podniku ve vztahu k EGAP je Česká exportní banka, a.s. (ČEB), ve které EGAP drží 27,03% hlasovacích práv. Zbývající podíl v ČEB vlastní stát. Valná hromada schválila i konsolidovanou účetní závěrku za celou skupinu tvořenou EGAP, KÚP a ČEB, kde však každý člen skupiny hospodaří samostatně.

Ing. Vlastimil Nesrsta
tiskový mluvčí EGAP

© EGAP  2018
Mapa stránek