13.06.2006
TZ - Výběr investičního poradce pro KÚP

Investičním poradcem Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. (EGAP) při výběru strategického partnera pro Komerční úvěrovou pojišťovnu EGAP, a.s. se stala společnost PricewaterhouseCoopers Česká Republika, s.r.o., která v obchodní veřejné soutěži splnila všechny podmínky stanovené vládou, meziresortní výběrovou komisí a představenstvem EGAP a předložila nejvhodnější nabídku.

Záměr uskutečnit prodej 66% podílu Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. ve společnosti Komerční úvěrová pojišťovna EGAP, a.s. strategickému investorovi, který bude vybrán metodou veřejného výběrového řízení s využitím služeb investičního a právního poradce, schválila vláda 19. dubna 2006.

Ing. Vlastimil Nesrsta
tiskový mluvčí EGAP

© EGAP  2018
Mapa stránek