21.09.2006
O pojištění vývozu do Egypta mají české firmy značný zájem

V průběhu prvního pololetí pojistil EGAP několik rozsáhlých vývozních kontraktů. Vedle výstavby rychlostní silnice v Ázerbajdžánu a rekonstrukce železniční trati v Černé Hoře je to také výstavba multifunkčního centra v hlavním městě Tuniska za více než 40 mil. EUR. V novodobé historii našich obchodních vztahů s Tuniskem je to druhý největší kontrakt pojištěný EGAP proti riziku nezaplacení po dodávkách letadel L-59 a L-410 pro tuniskou armádu v polovině devadesátých let.

Z pohledu úvěrové pojišťovny je Tunisko relativně stabilní zemí s poměrně dobrou platební morálkou, kterou však někdy komplikuje fakt, že tuniské banky nepřipouštějí platby předem a otevírání neodvolatelného akreditivu je velmi zdlouhavé a náročné. A tak zejména při první dodávce zákazníkovi, o kterém toho příliš nevíte, je určitě na místě přemýšlet o kvalitním zajištění, tím spíše že soudní systém sice nefunguje špatně, ale rychlost rozhodně nepatří mezi jeho přednosti. Tunisko se řadí mezi komerčně pojistitelné země, takže krátkodobý dodavatelský úvěr může být proti riziku nezaplacení velmi efektivně chráněn komerčním úvěrovým pojištěním. Sjednání a správa tohoto pojištění proti vzniku nedobytných pohledávek jsou velmi snadné, protože maximum komunikace mezi pojišťovnou a pojištěným probíhá on-line přes zabezpečené internetové připojení. Pokud by se jednalo o úvěr střednědobý nebo dokonce dlouhodobý, může EGAP nabídnout pojištění se státní podporou za vcelku přijatelných podmínek, neboť Tunisko je na základě hodnocení OECD zařazeno mezi země s nižší mírou teritoriálního (politického) rizika, což se pozitivně odráží na tzv. harmonizovaných pojistných sazbách pro vývozní úvěry stanovených Konsensem OECD. Geografická vzdálenost a jazyková a kulturní bariéra jsou však očividně zatím brzdou živější obchodní výměny.

Zato Egypt je, jak se říká, jiná káva. Skutečnost, že tato země je naším tradičním a největším obchodním partnerem v regionu se odráží také na počtu pojištěných vývozních kontraktů. Za dobu své existence od roku 1992 pojistil EGAP se státní podporou český vývoz do Egypta v objemu zhruba 14 mld. Kč. Z investičních celků stojí za zmínku především elektrárna 2 x 320 MW v Ayoun Mousa. Výraznou stopu zanechali čeští exportéři za asistence EGAP také při výstavbě zavlažovacích systémů, cukrovarů, mlýnů, cementáren, hutí atd. V hodnocení míry teritoriálního rizika je na tom Egypt ve srovnání s Tuniskem sice o stupínek hůř, ale o platební morálce se také dá obecně říci, že je vcelku dobrá. Ovšem pouze a výlučně v případě

dlouhodobého obchodního vztahu provázeném vzájemnou důvěrou partnerů je možné se obejít bez nějakého způsobu zajištění proti riziku nezaplacení. Jinak se spoléhání jenom na solidnost odběratele nemusí vyplatit. Jeho insolvence nebo platební nevůle vám může nadělat v cash flow pěkný zmatek. Egyptští odběratelé obvykle nežádají nějaký delší odklad platby za dodané zboží, někdy je však možné se setkat s požadavkem na tříměsíční odklad, méně často na šestiměsíční a zcela výjimečně na devítiměsíční. Úvěrové pojištění z vás v takových případech sejme veškeré obavy z možného nezaplacení.

V loňském a letošním roce pojistil EGAP bankovní záruky vystavené v souvislosti se získáním nebo plněním smlouvy o vývozu do Egypta v hodnotě necelých 20 mil. Kč. Ovšem vzhledem k tomu, že bankovní záruky za dobrý výkon českého exportéra zpravidla pokrývají pouze 5 - 25% hodnoty vývozního kontraktu, podpořil EGAP ve skutečnosti vývoz do Egypta v objemu přibližně 430 mil. Kč. Pojištění bankovních záruk chrání české exportéry jak před rizikem neoprávněného čerpání z vystavené záruky, tak i čerpání oprávněného, což znamená, že EGAP na sebe přebírá i riziko spojené s finanční, komerční a technickou způsobilostí vývozce splnit všechny podmínky uzavřeného kontraktu. Pojistné sazby přitom pro exportéry rozhodně nepředstavují vysokou zátěž. U pojištění bankovní záruky za nabídku (Bid Bond) se jedná o sazby v řádu promilí procent. U ostatních typů záruk, zejména záruky za dobré provedení (Performance Bond) a akontační záruky (Advanced Payment Bond) se pojistné sazby pohybují obvykle v řádu desetin procent. V loňském roce už dosáhlo pojištění bankovních záruk s téměř 60% meziročním nárůstem bezmála pětinového podílu na celkovém počtu nově uzavřených pojistných smluv a jak ukazují výsledky za 1. pololetí letošního roku, zájem o toto pojištění nadále stoupá. Svou roli v tom sehrává i fakt, že od letošního roku mohou malé a střední podniky získat pojištění bankovních záruk ve výrazně jednodušším režimu, který šetří jejich čas i peníze. V kombinaci s dalšími pojistnými produkty se tak EGAP daří prohlubovat komplexnost pojišťovacích služeb pro české vývozce.

Ing. Vlastimil Nesrsta
tiskový mluvčí EGAP

© EGAP  2018
Mapa stránek