22.09.2006
Seminář EGAP na 48. mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně

19. září 2006 uspořádal EGAP v rámci 48. MSV v Brně seminář pod názvem: "Nové prvky v úvěrovém pojištění". Seminář byl určen všem zájemcům z řad exportérů i financujících bank jak o úvěrové pojištění se státní podporou, tak o komerční pojištění krátkodobých pohledávek.

S úvodním slovem  PowerPoint - 2006-09-22-vystoupeni-gr-na-seminari-pri-msv-2006.ppt (510 kB) (510 kB) vystoupil předseda představenstva a generální ředitel EGAP Ing. Pavol Parízek. Informoval přítomné o výsledcích hospodaření EGAP za 1. pololetí letošního roku a o tom, co se od minulého MSV v EGAP změnilo. Připomněl zejména úpravy všeobecných pojistných podmínek ve spolupráci s bankovním sektorem tak, aby i po přijetí nových pravidel obezřetnosti "Basel II" mohly komerční banky přiřazovat svým produktům pojištěným u EGAP nulovou rizikovou váhu a nabízet je klientům za zvýhodněných podmínek. Dále hovořil o zásadní liberalizaci pravidel o prokazování původu zboží pro účely pojišťování se státní podporou, o novinkách pro malé a střední podniky a také o změnách v systému řízení pojišťovny.

Jedním z hlavních cílů semináře bylo představit nový pojistný produkt, kterým chce EGAP významně podpořit investice českých firem v zahraničí. Až dosud EGAP pojišťoval investice českých právnických osob v zahraničí proti politickým rizikům, ale od nynějška pojišťuje také úvěr na financování investic českých právnických osob v zahraničí proti riziku nesplacení  PowerPoint - 2006-09-22-prezentace_if_ing_pravda.ppt (447 kB) (447 kB) a to jak z příčin politických, tak nově i komerčních. Prezentaci nového pojistného produktu připravil Ing. Michal Pravda z odboru pojišťování rizika splnění vývozního kontraktu a investic v zahraničí.

Další část semináře byla věnována spolupráci EGAP s komerčními bankami při hledání cest jak ještě více podpořit vývozní aktivity malých a středních podniků. Ředitel odboru pojišťování rizika splnění vývozního kontraktu a investic v zahraničí Ing. Petr Martásek představil administrativně zjednodušený postup při pojišťování předexportních úvěrů a bankovních záruk pro MSP  PowerPoint - 2006-09-22-martasek-msvb-f-z-pro-sme.ppt (480 kB) (480 kB) . Na jeho vystoupení navázala ředitelka odboru financování obchodu České spořitelny Ing. Monika Houštecká se zkušenostmi banky při praktické realizaci tohoto postupu  PowerPoint - 2006-09-22-msv-brno.ppt (108 kB) (108 kB) .

Závěr semináře patřil vystoupení předsedy představenstva a generálního ředitele Komerční úvěrové pojišťovny EGAP Ing. Martina Růžičky. Informoval o výsledcích hospodaření dceřiné společnosti EGAP, která zahájila činnost 1. října 2005, a o novinkách v komerčním pojištění krátkodobých pohledávek  PowerPoint - 2006-09-22-gr-ruzicka-prezentace-msv.ppt (1 817 kB) (1 817 kB) , například v podobě unikátního pojistného produktu e-Bonus pro malé a střední podniky, kdy zájemce o pojištění dostane okamžitě po vyplnění jednoduchého interaktivního dotazníku na internetu nabídku pojistné smlouvy se všemi parametry a související dokumentací.

© EGAP  2018
Mapa stránek