02.11.2006
Pojištění úvěru na investice

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP) rozšiřuje portfolio pojistných produktů se státní podporou o pojištění úvěru na financování investic českých právnických osob v zahraničí proti riziku nesplacení jak z příčin politických, tak i komerčních.

Pojištění je určeno firmám, které potřebují získat úvěr na svůj investiční záměr. Pojištěným je banka nebo jiná finanční instituce poskytující investorovi úvěr na nejméně 3 roky. Úvěr může být použit na pořízení dlouhodobého hmotného, nehmotného nebo finančního majetku zahraniční společnosti, na rozšíření zásob nebo na provozní financování zahraniční společnosti. Předpokladem pojištění úvěru na investici v zahraničí je také částečné financování investice z vlastních zdrojů investora.

Pojištění kryje komerční riziko, tzn. riziko platební neschopnosti nebo platební nevůle dlužníka (investora). Rozsah krytí politických rizik, např. konfiskace bez odpovídající náhrady nebo nemožnost transferu zisku do ČR, je na úvaze pojištěného. Pouze v případě, že hostitelská země investice patří do kategorie zemí vyznačujících se vyšší mírou politických rizik, může EGAP na jejich pojištění trvat.

Výše pojistné sazby závisí především na rozsahu krytí rizik, na kategorii, do které je podle Konsensu OECD hostitelská země zařazena vzhledem k míře politického rizika, a na kvalitě zajišťovacích instrumentů. Nižší sazba je uplatňována v případě, kdy má ČR s hostitelskou zemí investice uzavřenou dohodu o ochraně a podpoře investic.

Pojištění investic v zahraničí proti politickým rizikům nabízí EGAP od roku 1998. Novým typem pojištění však na sebe přejímá i komerční riziko, tedy riziko, že investice nebude návratná. Obdobný rozsah krytí rizik je zcela unikátní a EGAP očekává, že tímto způsobem otevře možnost investovat a prosadit se na zahraničních trzích podstatně širšímu okruhu českých firem než dosud.

© EGAP  2018
Mapa stránek