08.11.2006
Koupit firmu v zahraničí přestává být problémem (Právo)

Generální ředitel EGAP Pavol Parízek řekl Právu
Koupit firmu v zahraničí přestává být problémem

České firmy nejen stále více vyváží, ale chtějí v zahraničí i investovat. Může jim Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP) v tomhle ohledu být nějak k užitku?

Skutečně řada vývozců by chtěla rozšířit svoje působení na zahraničních trzích cestou investic. Občas ale narážejí na nedostatek vlastních prostředků, které by mohly vložit do vybudování nebo koupě továrny nebo do získání většinového podílu v zahraniční firmě, a hledají úvěrové prostředky. Proto jsme přišli s ojedinělým produktem, který byste jen těžko hledali u obdobných pojišťovacích organizací v zahraničí. Jsme totiž připraveni pojišťovat úvěry, které poskytnou banky českým investorům nejenom na pořízení hmotného, nehmotného a finančního majetku, ale třeba také na provozní financování zahraniční investice. Investor musí samozřejmě vložit do projektu nějaký vlastní vklad, řekněme kolem 25 procent, a mít v zahraniční firmě většinu. Pojištěným je logicky banka, která úvěr poskytne, a my na sebe přebíráme jak riziko politické, tak i komerční, že dlužník, neboli investor, nebude úvěr splácet.

Jaká jsou komerční a jaká politická rizika?

Komerční riziko například představuje případ, že se úvěr se nevrátí, protože podnik v zahraničí nebude dobře fungovat a vynášet, a politické riziko je zase třeba riziko vyvlastnění firmy bez odpovídající náhrady nebo riziko, že investorovi bude zabráněno převést do Česka zisk, anebo že bude investice násilně poškozena. Evidujeme zájem investorů nejenom o Bulharsko, Gruzii, Pákistán, Indii atd., ale taky o západní Evropu, kam mimo jiné směřují firmy, u kterých je předpokladem úspěchu zajištění permanentního servisu výrobků a proto tam musí mít své sklady, servisní střediska, a velmi často jdou cestou zakládání poboček. Proto si myslíme, že o náš nový typ pojištění bude zcela určitě velký zájem.

Velké firmy nabídek EGAP využívají, ale co malé a střední podniky?

Malé a střední podniky jsou pro nás tradičně velmi důležitými klienty a my neustále hledáme cesty, jak efektivně podpořit jejich vývozní aktivity a umožnit jim další ekonomický růst. Výsledkem je například velmi zjednodušený postup při pojišťování úvěrů na předexportní financování výroby pro vývoz, který zkracuje celý proces schvalování na minimum. Na získání úvěru a jeho pojištění nepotřebuje vyvážející firma mít žádné finanční specialisty. Chystáme také úplně nový typ pojištění krátkodobých vývozních dodavatelských úvěrů pro malé a střední podniky, jejichž roční objem vývozu nepřesáhne 2 milióny EUR. Naše dceřiná společnost Komerční úvěrová pojišťovna EGAP má zase v nabídce pro podniky do 250 zaměstnanců a s ročním obratem do 300 miliónů Kč pojištění e-Bonus, při jehož sjednání může každý nový klient získat až 20% slevu na pojistném. Teď mluvím samozřejmě o komerčním pojištění, mezi jehož největší výhody patří také rychlost, protože dnes už lze uzavřít pojistku jednoduše přes internet a také všechno další řešit on-line.

Jak dlouho trvá uzavření pojistky?

Pokud jde o e-Bonus, zájemce dostane okamžitě po vyplnění jednoduchého interaktivního dotazníku na webu návrh pojistné smlouvy včetně pojistné sazby, a pokud souhlasí, podepíše a věc je vyřízena. U větších firem se předpokládá spolupráce s obchodním manažerem pojišťovny, na kterém je, aby klientovi navrhnul pojistku jak se říká šitou na míru, ale i tak to může být otázka jenom pár dní. Něco jiného je pojištění se státní podporou, kde se většinou jedná o složitější případy. Ale i tady se snažíme šetřit zájemcům o pojištění čas. Takovým příkladem je už zmíněné pojišťování úvěrů na předexportní financování pro malé a střední podniky.

Jiří Vavroň

© EGAP  2018
Mapa stránek