04.12.2006
TZ EGAP

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP) rozšířila nabídku exportního pojištění se státní podporou o modifikace pojištění vývozních dodavatelských úvěrů (pojištění typu "B" a "C"). Modifikace jsou určeny pro banky zabývající se exportním financováním.

Jedná se o:

  • pojištění bankou financovaného krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru proti riziku nezaplacení ("Bf") a
  • pojištění bankou financovaného střednědobého a dlouhodobého vývozního dodavatelského úvěru proti riziku nezaplacení ("Cf")

Modifikace stávajících typů pojištění vývozních dodavatelských úvěrů spočívá především v důsledném oddělení odpovědnosti bank od odpovědností vývozců vyplývajících z exportních kontraktů, což umožňuje bankám bez obav odkupovat od exportérů jejich vývozní pohledávky v podobě dodavatelských úvěrů (odkladů plateb za dodané zboží a služby) poskytnutých zahraničním kupujícím. Pojistnou smlouvu sjednanou mezi EGAP a bankou podepisuje rovněž vývozce, který tím uznává svá práva a povinnosti, včetně povinnosti uhradit EGAP škodu, která vznikne z jeho viny.

Podmínky pojištění typu "Bf" a "Cf" jsou plně v souladu s novými pravidly obezřetného chování bank "Basel II" a umožňují bankám i nadále přiřazovat úvěrům pojištěným u EGAP nulovou rizikovou váhu.

Pojištění typu "Bf" a "Cf" připravila EGAP v úzké spolupráci s bankovním sektorem s cílem umožnit bankám pružně reagovat na potřeby svých klientů a exportérům získat odprodejem vývozních pohledávek finanční zdroje pro realizaci dalších kontraktů.

© EGAP  2018
Mapa stránek