Úvodní slovo

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s., pro kterou se vžila zkratka EGAP, má letos 15 let. Není to sice „kulaté“ výročí, ale EGAP prodělal od svého založení v roce 1992 takový vývoj, že podle mého názoru stojí za to ohlédnout se zpět a něco z té krátké, ale bohaté historie si připomenout. Začátky byly velmi skromné. Stáli jsme, obrazně řečeno, na zelené louce a rozhlíželi se po okolních zemích, jak se vlastně úvěrové pojištění dělá. Nebylo na co navazovat, i když první komerční úvěrová pojišťovna byla u nás založena v roce 1929 a o čtyři roky později vznikl zvláštní státní fond pro pojišťování vývozních úvěrů proti politickým rizikům. Oboje však smetla světová válka a následná desetiletí odklonu od tržních principů. A protože ještě dlouho po návratu k nim u nás nepůsobila ani žádná komerční úvěrová pojišťovna, nezbývalo než vedle pojišťování proti politickým rizikům spojeným s exportem, což byl hlavní důvod pro založení EGAP, rozvíjet také pojištění krátkodobých pohledávek tak, aby měly české firmy k dispozici celou škálu služeb dostávajících se jejich konkurentům ve vyspělých evropských zemích. Začali jsme 1. června 1992 a do konce roku jsme uzavřeli pouze pár pojistných smluv na pojištění krátkodobých pohledávek, dva přísliby pojištění na dlouhodobé úvěry a inkasovali jsme necelých sto tisíc korun na pojistném. Čeští podnikatelé se v té době potýkali při exportu s novými nástrahami a s úvěrovým pojištěním neměli žádné zkušenosti, ostatně stejně jako banky, a tak jsme se učili spolu. My jsme se ovšem vždy snažili a stále se snažíme klientům pozorně naslouchat a být o ten pověstný krok napřed a nečekat při vývoji nových typů pojištění až na podněty zvenčí. Škála našich produktů se proto rychle rozrůstala a spolu s ní rostly i pojištěné objemy. Hned v následujícím roce jsme už měli na kontě přes čtyři desítky podepsaných smluv o pojištění exportních kontraktů v celkové hodnotě přesahující 3 mld. Kč. Dynamicky se rozvíjelo rovněž komerční úvěrové pojištění, které postupně, i díky tomu, že se následně rozšířilo také na tuzemské pohledávky, začalo v pojištěných objemech převažovat. Celkem jsme od roku 1992 pojistili úvěry v hodnotě téměř 840 mld. Kč, ochránili jsme stovky klientů před závažnými finančními problémy a pomohli jsme realizovat desetitisíce obchodních případů. Patnáct z těch největších najdete na dalších stránkách jako připomínku patnácti let činnosti EGAP. A navíc jsme pro Vás ještě připravili CD se skladbami, které Vás přenesou do zemí vybraných exportních případů. Přeji Vám příjemný poslech, hodně obchodních úspěchů a nezapomeňte, že do rizika je nejlepší jít jedině s námi!

Ing. Pavol Parízek
předseda představenstva
a generální ředitel

© EGAP  2018
Mapa stránek