09.01.2007
Předběžné výsledky hospodaření v roce 2006

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP) uzavřela podle předběžných výsledků v loňském roce 366 nových smluv na pojištění se státní podporou v celkovém objemu téměř 30 mld. Kč, což představuje nárůst o 35% ve srovnání s rokem 2005, a podpořila tak exportní kontrakty v objemu cca 80 mld. Kč. Předepsané pojistné přesáhlo částku 900 mil. Kč a na pojistném plnění bylo vyplaceno přibližně 470 mil. Kč. Očekávaný zisk využije EGAP na posílení pojistných fondů tak, aby i nadále hospodařil bez nároku na rozpočtové dotace.

Na výsledcích hospodaření EGAP v loňském roce se výrazně projevilo uzavření několika pojistných smluv na exportní projekty, jejichž pojistná hodnota přesahuje 1 mld. Kč. Patří mezi ně např. výstavba silnice v Ázerbajdžánu, rekonstrukce a elektrifikace železniční trati v Černé Hoře nebo výstavba multikulturního centra v Tunisu.

Z teritoriálního hlediska pojistil EGAP v roce 2006 český vývoz nejvíce do Ruské federace, a to za zhruba 7,5 mld. Kč, což představuje ¼ celkově pojištěného objemu. Na ostatní země SNS připadá dalších 4,7 mld. Kč. Mezi země s nejvyšší mírou rizika, kam směřoval český export s pojistkou EGAP, patřil vedle Kuby, Ugandy a dalších také Irák. Na vývoz do této země byly uzavřeny pojistné smlouvy v objemu přibližně 0,6 mld. Kč. Celkem pojistil EGAP v roce 2006 exportní kontrakty do 61 zemí. Ve srovnání s rokem 2005 se v tomto seznamu objevilo 12 nových zemí a vůbec poprvé v historii také Arménie a Austrálie.

V průběhu loňského roku upravil EGAP ve spolupráci s bankovním sektorem všeobecné pojistné podmínky u všech pojistek tak, aby i po přijetí nových pravidel obezřetného chování bank "Basel II." mohly komerční banky přiřazovat úvěrům a bankovním zárukám pojištěným u EGAP nulovou rizikovou váhu a nabízet je tak svým klientům za výhodných podmínek. Výsledkem spolupráce s bankovním sektorem jsou rovněž nové pojistné produkty, které umožňují jednak investorům získat úvěry na financování investic v zahraničí a jednak exportérům profinancovat vývozní pohledávky v podobě dodavatelských úvěrů.

© EGAP  2018
Mapa stránek