22.01.2007
EGAP zlevňuje pojištění

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP) zlevnila na základě dobrého hospodářského výsledku v loňském roce pojistné za pojištění se státní podporou o 10%.

Ke zlevnění dochází zrušením příplatku za připojištění kurzových rizik, který vývozci nebo bance zajišťoval, že při výplatě pojistného plnění použil EGAP běžný kurz pro přepočet z cizí měny, v níž byl úvěr poskytnut, na koruny. Velká většina klientů si toto připojištění sjednávala, neboť bez něj by byla vystavena riziku pohybu kurzu mezi korunou a cizí měnou. Toto riziko nyní plně přechází na EGAP a je kryto základními pojistnými sazbami. Pro klienty pojišťovny to znamená, že i při nižších nákladech na pojištění o 10% jim EGAP v případě pojistné události vyplatí v korunách stejnou částku, jakou by dostali při výplatě v cizí měně. Zlevnění pojistného se týká nejenom vývozních dodavatelských a odběratelských úvěrů, ale také úvěrů na předexportní financování, na financování českých investic v zahraničí a rovněž bankovních záruk za výkon exportéra. Převzetí kurzového rizika a odpovídající snížení zátěže exportérů je dalším opatřením EGAP na podporu konkurenceschopnosti českých vývozců na mezinárodních trzích.

© EGAP  2018
Mapa stránek