23.02.2007
Dohoda mezi KB a EGAP přinese klientům lepší přístup k financování a zajištění exportu

V Praze 23.února 2007 - Komerční banka a EGAP

Komerční banka, a.s. (KB) a Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP) dnes podepsaly rámcovou dohodu o spolupráci při pojišťování předexportních úvěrů a bankovních záruk pro malé a střední podniky. Dohoda sjednocuje proces analýzy finanční situace žadatelů o předexportní úvěr nebo záruku a umožňuje tak EGAP upustit od vlastního hodnocení a převzít rating žadatelů stanovený bankou. Klientům KB z řad malých a středních podniků přinese tato dohoda ve srovnání s běžnou praxí administrativně mnohem jednodušší a rychlejší přístup k financování a pojištění vývozu.

"Podpora vývozu patří k obchodním prioritám Komerční banky. To je také důvod proč jsme se rozhodli uzavřít tuto rámcovou dohodu s EGAP, která rozšíří možnosti financování exportních aktivit pro malé a střední podniky." uvedl generální ředitel Komerční banky Laurent Goutard.

© EGAP  2018
Mapa stránek