18.04.2007
TZ - prodej podílu v KÚP

Vláda ČR dnes schválila vítězný návrh na prodej 66% podílu Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. (EGAP) ve společnosti Komerční úvěrová pojišťovna EGAP, a.s. (KÚP) strategickému partnerovi, předložený společně belgickou úvěrovou pojišťovnou Ducroire - Delcredere SA. N.V. a italskou úvěrovou pojišťovnou SACE BT SpA (Ducroire & SACE).

Vítězný návrh byl vládě doporučen meziresortní výběrovou komisí složenou za zástupců zainteresovaných ministerstev, představenstvem i dozorčí radou společnosti EGAP po vyhodnocení závazných nabídek, a to na základě jediného kritéria - výše nabídnuté kupní ceny.

Cena nabídnutá Ducroire & SACE za prodávaný 66% podíl ve výši 738,3 mil. Kč byla nejvyšší a potvrzuje, jak vysoce si strategický partner cení pozice KÚP na trhu úvěrového pojištění v České republice.

Před předložením závazné nabídky museli zájemci o prodávaný podíl v KÚP, jimiž kromě Ducroire & SACE byly dále francouzská úvěrová pojišťovna Coface a španělsko-nizozemská pojišťovna Atradius, prokázat zájem a schopnosti umožňující a podporující další rozvoj produktů a rozšíření služeb KÚP ku prospěchu stávajících i nových klientů. Dále zájemci prokazovali finanční stabilitu a technické předpoklady nezbytné pro budoucí dlouhodobou spolupráci.

Potřeba vstupu silného strategického partnera do KÚP jednoznačně vyplynula z analýzy trendů rozvoje trhu úvěrového pojištění v Evropě a ve světě a z dosavadního vývoje trhu úvěrového pojištění v ČR. EGAP od majoritního akcionáře očekává, že bude schopen sdílet vysoké nároky na vybavení úvěrové pojišťovny kapitálem, na moderní výpočetní a komunikační technologie a umožní KÚP přístup k rozsáhlým mezinárodním databázím informací o dlužnících. Po dokončení prodeje se KÚP stane členem nové sítě evropských komerčních úvěrových pojišťoven CONCERTO, která je čtvrtou největší sítí na evropském trhu a funguje na bázi decentralizované struktury chránící autonomii a národní charakteristiky svých členů.

EGAP s výběrem strategického partnera radila společnost PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. po stránce finanční a společnost Cameron McKenna v.o.s. po stránce právní.

Úvěrové pojištění se státní podporou bude EGAP i nadále poskytovat výlučně na krytí tržně nezajistitelných (politických i komerčních) rizik nezaplacení spojených s vývozními úvěry, úvěry na předexportní financování, investicemi českých právnických osob v zahraničí a s bankovními zárukami za kvalitní výkon českých exportérů.

Ing. Vlastimil Nesrsta
tiskový mluvčí EGAP

© EGAP  2018
Mapa stránek