19.04.2007
Rusko má lepší rating, firmy ušetří na nákladech (Exportér HN)

Jaké zkušenosti má Exportní garanční a pojišťovací společnost na ruském trhu a jaká je úroveň rizika na něm, jaký vidí zájem našich firem o podnikání v Rusku a co jim EGAP nabízí jsme se zeptali jejího generálního ředitele Pavola Parízka.

Zájem českých firem o ruský trh viditelně roste. Co přináší pro EGAP?

Tento trend vám přiblížím několika údaji. Od začátku loňského roku do současnosti jsme uzavřeli jen na vývoz do Ruska přes šedesát pojistek v hodnotě více než 13 miliard korun a podpořili tak realizaci kontraktů za přibližně 20 miliard korun. A ještě jedno číslo. Loňský rok pro nás znamenal téměř zdvojnásobení objemu oproti předešlému roku. Spektrum kontraktů je přitom velmi široké, od 30 milionů korun až k miliardovým projektům. Většinou však šlo o středně velké případy. Pojistné smlouvy uzavíraly zejména strojírenské podniky, velmi úspěšní byli například vývozci technologií na výrobu skleněných obalů. Většina obchodních případů se přitom opírá o projektové financování, což pro nás znamená, že při analýze rizik musíme vyhodnotit zabezpečení budoucího odbytu a celkovou ekonomiku provozu podniku a to přirozeně vyžaduje specifické znalosti místního trhu.

Specifické znalosti jsou nutné i kvůli tomu, že Rusko je zemí regionů. Kam míří klienti EGAP především?

Kromě tradičních oblastí jako Moskva a Petrohrad, kam se především soustřeďuje zájem českých firem, jsou to i Jekatěrinburg, Sverdlovská oblast, Tatarstán či Omsk, kde jsme pojistili například vývoz autobusů.

Jak vidět, rostou objemy pojištění i záběr. Neznalý čtenář by se mohl domnívat, že podnikatelské riziko na ruském trhu vlastně stoupá?

Když jsme před lety v Rusku začínali, bylo to riziko mnohem větší a naše představa, že něco pojistíme se státní zárukou ruské federální vlády, se přitom ukázala jako naprosto nereálná. Přesto se nám podařilo udělat pár projektů se zárukou velkých ruských bank, šlo většinou o infrastrukturní projekty, například rekonstrukce tramvají, do nichž vstupovaly i oblastní vlády. Situace v Rusku se však postupně mění k lepšímu a to dokonce tak, že koncem ledna přeřadila OECD tuto zemi ze čtvrté rizikové kategorie do třetí. Jinými slovy, Rusko je teď zemí se standardním typem rizika. Pro porovnání, většina nových členských zemí Evropské unie je ve druhé kategorii, ČR je v první kategorii.
Praktický význam tohoto přehodnocení míry rizika je přitom značný. Pro naše exportéry to v první řadě znamená zlevnění pojištění až o třetinu a to se týká i řady projektů, které jsme schvalovali ještě za původních podmínek, ale jejich realizace se posunula v čase a tak je možné už použít nižší pojistné sazby. Jenom v těchto případech ušetří naši vývozci na pojistném zhruba 140 miliónů korun, o které se sníží jejich celkové náklady.

Co však znamená snížení rizika na ruském trhu z hlediska nabídky EGAP?

Před dvěmi, třemi lety byla prakticky vyloučená věc pojišťovat krátkodobé pohledávky za ruskými kupujícími v rámci komerčního pojištění, s výjimkou největších ruských podniků. Dnes pro pojišťování krátkodobých úvěrů se splatností do jednoho roku nemá naše dceřiná společnost Komerční úvěrová pojišťovna EGAP prakticky žádná omezení a v loňském roce pojistila úvěry do Ruska za jednu miliardu korun.
Pro ty firmy, které by se však z nějakého důvodu nevešly do podmínek komerčního pojištění krátkodobých pohledávek, připravujeme v EGAP nový systém zajištění, který umožní komerčním pojišťovnám pojišťovat i rizika, pro něž nenajdou zajištění na trhu. To se však nebude týkat jenom Ruska, ale v podstatě všech zemí světa, které jsou dnes komerčně nepojistitelné. Pokud jde o hlavní náplň práce EGAP, tedy pojištění se státní podporou, mohou naši exportéři počítat, jak už jsem řekl, s výrazně nižšími pojistnými sazbami pro Rusko a také s naší připraveností ještě ve větší míře než dosud pojišťovat přímo rizika soukromých ruských firem,coby dlužníků. Rusko pro nás v loňském roce představovalo čtyřicet procent nově uzavřených pojistných smluv, přičemž meziročně se nám zvýšil celkový počet nových pojistek z 250 na 370.

Jak jste připraveni na takové zintenzivnění práce? Každé pojištění předpokládá individuální jednání s vývozci.

Standardizace poměrů v Ruské federaci umožňuje, aby se řada operací odehrála v komerční dceři EGAP, která obsluhuje asi tisícovku klientů. Komerční pojištění má tu výhodu, že je velmi snadno dostupné přes systém online a moduly pojistek minimalizují administrativní nároky tak, aby bylo vhodné i pro malé podniky. V rámci pojištění se státní podporou jsme na začátku letošního roku provedli organizační změny, které nám umožní věnovat se klientům s ještě větší intenzitou než dosud. Ve výhledu máme celou řadu nových obchodů a disponujeme dostatečnou finanční kapacitou na jejich pojištění.

Objem českých investic v Rusku není až tak velký, hovoří se o 100 milionech USD. Zájem o investice ovšem neutichá. Co tedy nabízíte v rámci pojištění úvěrů na financování investic?

Už deset let pojišťujeme investice proti politickým rizikům, tedy riziku znárodnění, poškození, zamezení transferu výnosů apod. Koncem loňského roku jsme však přišli s nabídkou pojištění úvěru poskytnutého bankou na pořízení zahraniční investice nebo jejího provozního financování s tím, že pojišťujeme nejen riziko politické, ale i komerční. To znamená, že na sebe bereme riziko, že investice bude vydělávat a investor tak bude schopen poskytnutý úvěr bance splácet. Tento typ pojištění umožňuje investovat v zahraničí i firmám, které mají sice kvalitní investiční záměr, ale na jeho realizaci jim chybí dostatek vlastních prostředků. Rozsah krytí rizik je v tomto případě opravdu unikátní, protože takovou nabídku nenajdete u žádné obdobné pojišťovny ve světě.

Chcete tím říci, že na ruském trhu se dokážete lépe orientovat?

V současné době máme širokou škálu pojistných produktů, kterými se snažíme v maximální míře vyhovět potřebám vývozců. A to v situaci, kdy úvěrové pojištění není v ruské legislativě dobře ošetřeno a my tak v Rusku nemáme partnerskou, efektivně fungující organizaci. Přesto vstupujeme i do komplikovanějších projektů, například formou mezinárodní spolupráce. Příkladem může být loňský vývoz zařízení pro výrobu kartonů a lepenky společnosti Unistav, do kterého se zapojily i německé a francouzské firmy. Lídrem multisourcingového financování byla Komerční banka a o riziko se s EGAP podělily partnerské státní úvěrové pojišťovny, německá EULER HERMES a francouzská COFACE. Tento projekt získal prestižní ocenění "Nejlepší obchod roku 2006" časopisu Global Trade Review.

© EGAP  2018
Mapa stránek