20.04.2007
Naší ambicí je být i nadále o krůček vpřed (Czech Industry)

1.června uplyne patnáct let od okamžiku, kdy Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s., pro kterou se vžila zkratka EGAP, zahájila svou činnost. Začátky byly velmi skromné. V roce 1992 jsme stáli, obrazně řečeno, na zelené louce a rozhlíželi se po okolních zemích, jak se vlastně úvěrové pojištění dělá. Nebylo na co navazovat, i když první komerční úvěrová pojišťovna byla u nás založena v roce 1929 a o čtyři roky později vznikl zvláštní státní fond pro pojišťování vývozních úvěrů proti politickým rizikům. Oboje však smetla světová válka a následná desetiletí odklonu od tržních principů. A protože ještě dlouho po návratu k nim u nás nepůsobila ani žádná komerční úvěrová pojišťovna, nezbývalo než vedle pojišťování proti politickým rizikům spojeným s exportem, což byl hlavní důvod pro založení EGAP, rozvíjet také pojištění krátkodobých pohledávek tak, aby měly české firmy k dispozici celou škálu služeb jako jejich konkurenti ve vyspělých evropských zemích. Čeští podnikatelé se v té době potýkali při exportu s novými nástrahami a s úvěrovým pojištěním neměli žádné zkušenosti, ostatně stejně jako banky, a tak jsme se učili spolu. Škála našich produktů se rychle rozrůstala a spolu s ní rostly i pojištěné objemy. Zatímco v komerčním pojištění pravidelným tempem v závislosti na vlastní obchodní činnosti EGAP, v pojištění se státní podporou ovlivňovala výsledky v jednotlivých letech výrazným způsobem míra úspěšnosti českých exportérů při získávání velkých vývozních kontraktů. Na dosud nejlepším výsledku v pojišťování se státní podporou v roce 2001 se velkou měrou podílelo pojištění úvěrů a bankovních záruk v souvislosti s dodávkami pro tepelnou elektrárnu Shen Tou v Číně. Hned následující rok se však plně projevily stagnace a recese jak v zemích EU, tak i v celé řadě rozvojových zemí, a rovněž pokles investiční činnosti ve světě jako důsledek obav z teroristických útoků. V roce 2003 se podařilo dynamiku růstu činnosti EGAP obnovit a udržet i v následujících letech, a to jednak díky schopnosti českých exportérů více se, i s pomocí EGAP, prosazovat na zahraničních trzích a opět získávat velké kontrakty, a jednak vlivem posílení marketingových aktivit EGAP, které přineslo značný nárůst počtu klientů.

Loňský rok patřil z hlediska hlavního poslání naší společnosti, tedy podpory českého vývozu, mezi ty nejúspěšnější, protože sečteme-li objemy úvěrů, záruk a investic pojištěných se státní podporou s objemem krátkodobých pohledávek pojištěných komerčně, dostaneme se k sumě téměř 160 mld. Kč, což je rekordní výsledek v naší dosavadní historii. Celkem jsme od roku 1992 pojistili úvěry, bankovní záruky a investice v hodnotě téměř 850 mld. Kč, ochránili jsme stovky klientů před závažnými finančními problémy a pomohli jsme realizovat desetitisíce obchodních případů.

Paleta rizik, se kterými se dnes vývozce potýká, jak při přípravě, tak i realizaci vývozního kontraktu, je velice pestrá. Pestrá je však i současná nabídka EGAP, která v maximálně možné míře využívá prostor vytyčený mezinárodními pravidly pro státní podporu vývozu. Koncem loňského roku jsme do nabídky pojistných produktů zařadili tři novinky, jež jsou výsledkem naší snahy vycházet všestranně vstříc požadavkům ze strany klientů a pružně reagovat na měnící se ekonomické prostředí. Další pojistné produkty a nové metody pojišťování chystáme a nezapomínáme přitom ani na malé a střední podniky, které pro nás představují významnou cílovou skupinu vývozců a případných uživatelů administrativně zjednodušených a obchodně výhodných pojistných produktů. Naší ambicí je být i nadále o ten pověstný krůček vpřed, nečekat při vývoji nových typů pojištění až na podněty zvenčí, ale iniciativně přicházet s nabídkou, která osloví pokud možno co nejširší okruh českých exportérů a investorů svou dostupností, užitečností a kvalitou.

Ing. Pavol Parízek
předseda představenstva
a generální ředitel

© EGAP  2018
Mapa stránek