23.04.2007
Reakce na článek týdeníku EURO "Atradius koupil španělský EGAP"

Kupuje Atradius španělský EGAP®?

Vaše redakce uveřejnila v čísle 15 ze dne 10. dubna t.r. na straně 14 zprávu s titulkem "Atradius kupuje španělský EGAP". Tato zpráva tak trochu připomíná pověstné rádio Jerevan. Ve skutečnosti totiž Atradius nikoho nekupuje, ale naopak je kupován. Kupcem ovšem není "španělský EGAP", čímž se nejspíše myslí španělská státní úvěrová pojišťovna CESCE, ale soukromá komerční úvěrová pojišťovna Crédito y Caución, jež koupila v roce 2005 poloviční podíl v pojišťovně Atradius a ten teď připravovanou transakcí, o které Vaše redakce svým článkem zřejmě chtěla informovat, posílí na 64,2 %. Následně dojde ke spojení obou subjektů v jeden, který si i přes španělskou majoritu ponechá obchodní jméno Atradius a sídlo bude mít i nadále v Amsterdamu. Vámi zveřejněná zpráva tedy hrubě zkreslila skutečnost a použití naší ochranné známky v této souvislosti bylo navíc absolutně zavádějící a zmatečné. Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. používá pro své služby od svého založení zkratku EGAP, kterou v roce 1994 registrovala jako ochrannou známku. Svět úvěrového pojištění, jak komerčního tak i státního, je malý a až na výjimečné situace zde panují korektní a gentlemanské vztahy a proto je toto korigendum určeno především klientům využívajícím služby úvěrových pojišťoven, kteří by díky Vaší redakci mohli být uvedeni v omyl. Je proto odkazuji přímo na internetové stránky dotčených subjektů, mají-li zájem učinit si vlastní a objektivní názor na věc:

Pro EGAP vyplývá z toho všeho ale mnohem závažnější a možná i dojemnější závěr, protože pojem EGAP se asi dostal do podvědomí některých novinářů a možná i čtenářů jako obecný pojem pro úvěrovou pojišťovnu Za patnáct let činnosti jsme v České republice vytvořili fungující trh úvěrového pojištění komerčního i se státní podporou. Další komerční pojistitelé se k nám přidali až v roce 1997. A i když jsme komerční činnost vyčlenili v roce 2005 do samostatného právního subjektu, nadále je naším zájmem kultivovat a zlepšovat podmínky v této oblasti. Ačkoliv Vaše redakce neoprávněně používá naši ochrannou známku a to ještě v tak zkresleném kontextu, dostali jsme od Vaší redakce krásný dárek k 15. výročí, který naše společnost letos slaví. Zatímco luxujeme s vysavači a plzeňské je synonymem pro pivo, stává se EGAP® zřejmě podle týdeníku EURO pojmem pro pojištění pohledávek a úvěrů. Ochranná známka EGAP® smí být používána pouze pro služby poskytované naší společností, resp. společností, které od nás obdrží řádnou licenci. Přijďte si tedy jen k nám EGAPovat® Vaše pohledávky! Možná, že se k této výzvě připojí i redakce týdeníku EURO.

JUDr. Ing. Jana Ammerlaan
členka představenstva a ředitelka odboru právního
Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.

© EGAP  2018
Mapa stránek