15.05.2007
Valná hromada EGAP schválila výsledky hospodaření za rok 2006

Valná hromada Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. (EGAP) na dnešním jednání schválila výsledky hospodaření za rok 2006 včetně roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku.

V loňském roce uzavřel EGAP 371 nových smluv na pojištění se státní podporou v celkovém objemu 29,9 mld. Kč, což představuje nárůst o 34,5% ve srovnání s rokem 2005 (v USD i v EUR přesáhlo meziroční tempo růstu 40 %). Více než jednou třetinou se na tomto výsledku podílelo uzavření pojistných smluv na exportní projekty velkého rozsahu, jejichž pojistná hodnota přesahuje 1 mld. Kč a příprava často trvá i několik let. Z teritoriálního hlediska pojišťoval EGAP v roce 2006 český vývoz nejvíce do Ruské federace, a to za zhruba 7,5 mld. Kč, což představuje ¼ celkově pojištěného objemu. Celkem pojistil EGAP v roce 2006 exportní kontrakty do 61 zemí světa a vůbec poprvé za patnáct let svého působení také do Arménie a Austrálie.

Prostřednictvím pojištění se státní podporou podpořil EGAP v roce 2006 realizaci exportních kontraktů v celkovém objemu téměř 82 mld. Kč. Předepsané pojistné dosáhlo částky 911 mil. Kč a na pojistném plnění bylo vyplaceno 471 mil. Kč. Zisk ve výši 799 mil. Kč využije EGAP na posílení pojistných fondů tak, aby i nadále hospodařil bez nároku na rozpočtové dotace.

V komerčním úvěrovém pojištění krátkodobých vývozních i tuzemských pohledávek, poskytovaném od 1. října 2005 Komerční úvěrovou pojišťovnou EGAP, a.s. (KÚP), došlo v roce 2006 k více než 27% nárůstu na celkový objem přesahující 128 mld. Kč, který potvrdil již několikaletý trend rychlého růstu.

Celoroční objem všech nově pojištěných úvěrů EGAP a KÚP dosáhl v roce 2006 zatím rekordní souhrnné výše téměř 158 mld. Kč a ve srovnání s předchozím rokem vzrostl o cca 29%.

Ing. Vlastimil Nesrsta
tiskový mluvčí EGAP

© EGAP  2018
Mapa stránek