14.06.2007
Nové trendy v pojištění netržních úvěrových rizik (Exportér HN)

Při poskytování státní podpory našim vývozcům formou úvěrového pojištění se v poslední době setkáváme se zajímavými trendy, které potvrzují statistickou i faktickou úspěšnost našich exportérů na mezinárodním poli. Zatímco před několika lety se českým firmám většinou dařilo získávat pouze menší subdodávky do mezinárodních konsorcií nebo kontrakty na dodávky náhradních dílů, dnes se již stává zcela běžnou účast českých dodavatelů na velkých projektech v řádech stovek milionů EUR. S potěšením přitom zaznamenáváme, že české společnosti se také častěji stávají generálními dodavateli investičních celků z různých odvětví, nejčastěji z oboru energetiky, chemie, přesného strojírenství, sklářství, výroby stavebních hmot, potravinářského průmyslu apod.
EGAP se snaží pružně reagovat na měnící se potřeby českých exportérů a nabízet jim takové formy pojištění, které jim zajistí optimální financování uzavřených kontraktů. Zejména kombinace pojištění předexportního financování, rizika odstoupení od kontraktu, odběratelského úvěru a případně i úvěru na obstarání investice v zahraničí je pro mnohé naše podnikatele velmi zajímavá.
V loňském roce připadla čtvrtina objemu exportních úvěrů pojištěných EGAP na Ruskou federaci. A právě v tomto teritoriu dochází v poslední době k zásadním změnám v konstrukci obchodních případů. Tou první je, že ruští dovozci usilují o to, aby se sami mohli stát dlužníky zahraničních dodavatelů a vynechat z celé transakce místní banky, které si za svou roli v obchodním případu účtují zatím stále příliš vysoké přirážky, což zvyšuje celkové finanční náklady dovozce. Pro EGAP to ovšem znamená mnohem složitější posuzování rizik, než když je příjemcem úvěru, tedy dlužníkem, renomovaná banka, nicméně celá řada úspěšně dokončených kontraktů potvrzuje, že pojišťovat tzv. přímo na riziko kupujícího v Rusku umíme.
Druhou změnou je stále častější požadavek našich vývozců na pojištění tzv. projektového financování, kdy splácení úvěrů je založené na prodeji zboží a služeb nové společnosti k tomuto účelu vytvořené. To pro EGAP znamená, že při analýze rizik musí velmi pečlivě vyhodnotit zabezpečení budoucího odbytu a celkovou ekonomiku provozu podniku, což přirozeně vyžaduje specifické znalosti místního trhu. V těchto případech přistupuje EGAP k analýze rizik na dynamickém základě. Základem hodnocení nejsou jenom statické finanční výkazy dlužníka, tj. rozvaha a výsledovka, nýbrž business plán, případně studie proveditelnosti založená na prognózovaných tocích hotovosti (cash-flow) po celou dobu splácení úvěru. Ke slovu přicházejí i "krizové scénáře" kdy se uplatňuje silná depreciace domácí měny vůči volně směnitelné měně, podceňují se výnosy z prodejů nové společnosti a nadsazují náklady apod. Jako příklad může sloužit už 37 úspěšně realizovaných kontraktů na dodávky závodů na výrobu obalového skla od společnosti Sklostroj Turnov. Průměrná hodnota jednoho takového projektu je zhruba 15 mil. EUR, s tím že ta největší sklárna stála 30 mil. EUR.
Projektové financování nachází velmi často uplatnění v oblasti energetiky. EGAP v současné době například velmi intenzivně spolupracuje se společností Škoda Praha na přípravě projektu výstavby paroplynové elektrárny v mexickém Monterey v hodnotě téměř 140 mil. USD. Část dodávek, za přibližně 35 mil. USD, dodají jako subdodavatelé švédské firmy, a o tento díl kontraktu se pojištěním postará švédská partnerská úvěrová pojišťovna EKN.

Také na dalších dvou příkladech bych chtěl dokumentovat mimořádně silné postavení EGAP v rámci spolupráce s úvěrovými pojišťovnami ve vyspělých evropských zemích, které výrazně usnadňuje realizaci kontraktů, v nichž české firmy hrají roli subdodavatelů nebo přímo generálních dodavatelů.
Společnost PSG International podepsala v Ruské federaci smlouvu na dodávku energetického celku na bázi paroplynového cyklu o výkonu 60 MW. A tak, jak je to v energetickém sektoru obvyklé, neobejde se bez subdodávky zahraničních společností. V tomto případě se konkrétně jedná o švýcarskou společnost, která dodává turbíny od amerického výrobce Solar Turbines. A právě na tuto subdodávku získal EGAP v rámci mezinárodní spolupráce s ostatními státními úvěrovými pojišťovnami zajištění rizika.
EGAP v postavení hlavního pojistitele celé transakce také umožnil realizovat první multisourcingové financování exportu, kdy lídrem byla česká banka. Konkrétně se jednalo o Komerční banku, která poskytla exportní odběratelský úvěr ve výši 17 milionů eur na financování projektu firmy Unistav na výstavbu továrny na výrobu obalového papíru a krabic v Moskevské oblasti. Unikátní bylo také spojení šesti velkých dodavatelů z různých zemí do jednoho konsorcia během neuvěřitelně krátké doby přibližně půl roku a nedílné financování všech dodávek prostřednictvím jedné úvěrové smlouvy. Rovněž EGAP se spojil se zahraničními pojišťovnami, konkrétně s EULER HERMES a COFACE, které se s ním podělily o riziko celé transakce tím, že pojistily dodávky německých a francouzských firem. Významné evropské pojišťovny tak potvrdily důvěru v EGAP jako vedoucího pojistitele celé transakce, která dokonce získala prestižní ocenění "Nejlepší obchod roku 2006" časopisu Global Trade Review.
Věřím, že se čeští vývozci s podporou pojištění od EGAP budou v budoucnu ještě více prosazovat na mezinárodních trzích a že podobně úspěšných případů bude jenom přibývat.

Ing. & Ing. Martin Ďurina
odbor pojištění vývozních úvěrů

© EGAP  2018
Mapa stránek