10.09.2007
Zaznamenáváme výrazně vyšší úspěšnost českých vývozců (Prosperita - Pro vaše podnikání)

Generální ředitel EGAP Ing. Pavol Parízek o tom, co je pro exportéry důležité

Firem, pro které se stal export základem existence a odrazovým můstkem vlastního rozvoje, přibývá. Mnohé z nich vyrostly i za pomoci finančních a pojistných produktů bank a pojišťoven. Nejednou kroky jejich šéfů mířily například na jednání do EGAP. Sbírali informace, zkušenosti, rozhodovali se. Dnes nezastírají, že právě s pomocí EGAP dospěly jejich firmy k obratům a ziskům, za které se nikdy nebudou muset stydět. Výraz radosti z podnikání sdílí společně s takovými společnostmi i generální ředitel EGAP Ing. Pavol Parízek, jemuž jsme položili několik otázek:

Na začátku tohoto roku jste zlevnili pojištění. Oč přesně šlo a co to klientům přineslo za další hodnoty?

Na základě dobrého hospodářského výsledku v loňském roce jsme se rozhodli zrušit 10% příplatek za připojištění kurzových rizik, který vývozci nebo bance zajišťoval, že při výplatě pojistného plnění použil EGAP běžný kurz pro přepočet z cizí měny, v níž byl úvěr poskytnut, na koruny. Toto připojištění chrání klienty proti riziku pohybu kurzu mezi korunou a cizí měnou. Nyní plně přešlo na EGAP a je kryto již základními pojistnými sazbami. Pro klienty pojišťovny to znamená, že i při nižších nákladech na pojištění o 10% jim EGAP v případě pojistné události vyplatí v korunách stejnou částku, jakou by dostali při výplatě v cizí měně. Zlevnění pojistného se týká nejenom vývozních dodavatelských a odběratelských úvěrů, ale také úvěrů na předexportní financování, na financování českých investic v zahraničí a rovněž bankovních záruk za výkon exportéra.

Uzavřeli jste také dohodu s Komerční bankou o tom, že budete pojišťovat předexportní úvěry a bankovní záruky, a tím pomůžete zejména malým a středním firmám k rozšíření jejich exportních aktivit. Dá se již komentovat tento krok?

Podpora vývozních aktivit malých a středních podniků patří mezi naše stálé priority. Jsme si velmi dobře vědomi, že speciálně tento segment vyžaduje maximální jednoduchost a dostupnost pojistných služeb. Za chvíli to budou už dva roky, co jsme ve spolupráci s komerčními bankami začali nabízet zjednodušený a mnohem rychlejší postup při pojišťování předexportních úvěrů a bankovních záruk vystavovaných v souvislosti s vývozním kontraktem. V zásadě se jedná o sjednocení procesu analýzy a vyhodnocení rizikovosti firem. Na rozdíl od běžné praxe nedělá v tomto případě EGAP vlastní hodnocení klienta, ale přebírá hodnocení zpracované bankou. Pokud se vejde do stanoveného limitu, je předexportní úvěr pojištěn automaticky. Doba potřebná k vyřízení pojistky se tak zkracuje na nezbytné minimum a žadatel o úvěr přitom šetří nejenom čas, ale logicky i peníze. Komerční banka je zatím posledním finančním ústavem, se kterým se nám podařilo takovou smlouvu uzavřít. Ještě předtím to bylo s Českou spořitelnou, Bawag Bank CZ a Živnobankou. Nyní se podobná smlouva finalizuje s Českou exportní bankou. Naším zájmem je samozřejmě dosáhnout obdobné dohody se všemi bankami, které se věnují exportnímu financování, protože se ukazuje, že to je rozhodně krok správným směrem.

Při jakých velkých investicích, na nichž se podílejí české subjekty, "asistujete"?

My máme v nabídce dva pojistné produkty pro české subjekty, které se rozhodnou investovat v zahraničí. Ten první nabízíme už pomalu deset let a je to pojištění investice proti tzv. čistým politickým rizikům, jako je například vyvlastnění bez odpovídající náhrady, nemožnost konverze a transferu zisku, násilné poškození investice politicky motivovaným činem atd. To je vhodné pro investory, kteří mají dostatek vlastních prostředků a nepotřebují úvěr. Ten druhý produkt je naopak určen těm, kteří mají sice dobrý projekt, ale jejich vlastní peníze na něj nestačí a potřebují bankovní úvěr. A protože banka nikdy nepůjčí, pokud nemá záruku, že se jí peníze vrátí, museli jsme přistoupit v tomto případě i na pojištění komerčního rizika, tedy rizika, že investice bude úspěšná, bude na sebe vydělávat a investor, neboli dlužník, tak bude mít dostatek prostředků na řádné splácení úvěru. S největší pravděpodobností jsme jediní na světě, kdo na sebe takové riziko bere a jsme si dobře vědomi, do čeho jdeme. Pojišťujeme vždy až po důkladných analýzách a navíc vyžadujeme, aby investor vložil do projektu významný podíl svých vlastních peněz jako důkaz, že svému záměru věří. Pokud jde o rozsah investic, je to různé. Někdy se jedná jenom o relativně pár milionů, jindy jde zase o miliardy jako v případě svitavské společnosti ENERGO PRO, která s naší pomocí nedávno koupila kaskádu vodních elektráren a rozvodné společnosti v Gruzii.

Viditelně se prezentujete při Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Jak se chystáte letos? Budete představovat nějakou novinku?

Jsme tradičními účastníky brněnského veletrhu, protože to je jedinečná šance setkat se s našimi stávajícími klienty a oslovit nové. Kromě stánku se budeme druhý den veletrhu opět prezentovat formou odborného semináře, na kterém se tentokrát budeme věnovat posledním trendům v úvěrovém pojištění. Tímto pochopitelně všechny zájemce zvu.

Jak argumentujete v jednání se zástupci firem, kteří přicházejí konzultovat, zda využít některý z vašich produktů, ale obávají se, že je to pro ně stále velký závazek a tvrdí, že nikdy nevíte, co se může stát, i když rizika podnikání mají standardně ošetřena?

V naprosté většině případů se na nás obracejí exportéři, kteří přesně vědí, jak jim můžeme pomoci, co mohou od úvěrového pojištění očekávat a že bez našeho pojištění by se ten jejich kontrakt nejspíš vůbec nepodařilo zrealizovat. Snažíme se dělat všechno pro to, aby pojištění nebylo jenom nějakou nutnou zátěží, ale aby bylo jedním ze základních kamenů té pomyslné pyramidy, na jejímž vrcholu je zisk exportéra. Jsme schopni vyjít vstříc různým individuálním požadavkům a v mezích, které jsou dány mezinárodními pravidly, poskytovat optimální pojistné sazby. A jak už jsem říkal na začátku, před pár měsíci jsme naše pojištění de facto zlevnili o 10% zrušením příplatku za připojištění kursových rizik. Ještě bych chtěl v této souvislosti upozornit, že na naší webové stránce je k dispozici kalkulačka pojistného, s jejíž pomocí si může každý velmi snadno a rychle spočítat, nakolik by ho pojištění u nás zhruba vyšlo. Myslím si, že by mnozí mohli být mile překvapeni, že to není až tak drahé, spíše naopak.

Co považujete za největší úspěch českého exportu za prvních osm měsíců roku 2007?

Dosažené výsledky ukazují, že nejspíš kráčíme k největšímu ročnímu přebytku obchodní bilance v historii. To, že se našemu exportu nebývale daří, se projevuje i u nás, protože už teď jsme výrazně překročili plánovaný roční objem pojištěných vývozních úvěrů, bankovních záruk a investic. Na rozdíl od počátečních let tohoto století zaznamenáváme výrazně vyšší úspěšnost českých vývozců při získávání rozsáhlých kontraktů na dodávky investičních celků, především v odvětvích energetického strojírenství, zařízení pro výrobu stavebních hmot, velkých obráběcích strojů, ale i sklářské techniky, infrastruktury apod. Těší nás to především s ohledem na české exportéry a investory, budeme se snažit svým dílem přispět k tomu, aby se tento trend udržel co nejdéle.

Autor: Eva Brixi

© EGAP  2018
Mapa stránek