13.09.2007
EGAP spustí další nový produkt zaměřený na malé a střední firmy (Exportér - Rizika a pojištění)

Malí a střední exportéři jsou pro EGAP důležití klienti, má pro ně širokou nabídku pojištění.

Kromě pojištění vývozních pohledávek může být Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP) pro malé a střední podniky užitečná i při získávání prostředků na profinancování výroby pro export. Pojistka EGAP totiž spolehlivě otevírá dveře k bankovním úvěrům.

Jenom v loňském roce pojistil EGAP úvěry na předexportní financování v objemu více než čtyř miliard korun a podpořil tak vývoz za bezmála 17 miliard korun. Malé a střední podniky mají přitom cestu k tomuto typu pojištění výrazně zjednodušenou, neboť EGAP uzavřel s celou řadou komerčních bank dohodu, která sjednocuje "rating" vývozců, tj. proces analýzy a vyhodnocení rizikovosti firem žádajících o předexportní úvěr.

V takovém případě EGAP, na rozdíl od běžné praxe, nedělá vlastní hodnocení klienta, ale přebírá hodnocení zpracované bankou. Pokud se rating vývozce vejde do stanoveného limitu, je předexportní úvěr pojištěn automaticky. Ke zrychlení celého procesu významně přispívá i předem odsouhlasený text pojistné smlouvy mezi bankou a EGAP.

Doba potřebná k vyřízení pojistky se tak zkracuje na nezbytné minimum a žadatel o úvěr přitom šetří nejenom čas, ale samozřejmě i peníze. Pojistné se navíc snižuje o část nákladů vynaložených vývozcem na vstupní audit vývozního kontraktu nezávislou inspekční společností a po prvním bezeškodním obchodním případu klesá pojistná sazba i spoluúčast.

Jako konkrétní příklad může sloužit společnost s ručením omezeným BARKMET, která se zabývá stavbou říčních plavidel. Vloni si půjčila u České spořitelny přes 22 milionů korun ve formě dvou předexportních úvěrů na výrobu lodních těles pro nizozemského odběratele. Po odečtení nákladů na nezávislou inspekci představovalo pojistné 99 tisíc korun.

Letos dostala s pomocí pojištění EGAP další předexportní úvěr, tentokrát od HVB Bank, ve výši téměř 15,5 milionu korun, na výrobu trupu chemického tankeru pro stejného odběratele, a na pojistném zaplatila 49 tisíc korun. Celkem tedy získala díky pojištění EGAP bankovní úvěry na výrobu pro export ve výši cca 38 milionů korun. Zaplatila sice dohromady 148 tisíc korun na pojistném, ale zato nemusela dát úvěrujícím bankám do záruky odpovídající aktiva a mohla je využít třeba jako pracovní kapitál pro jiné projekty.

KROMĚ POJIŠTĚNÍ PŘEDEXPORTNÍHO ÚVĚRU nabízí EGAP malým a středním podnikům ještě jednu cestu, jak operativně získávat prostředky na financování výroby. Jedná se o pojištění bankou financovaného vývozního dodavatelského úvěru, které je v nabídce EGAP od konce loňského roku. Tento typ pojištění vytváří podmínky pro to, aby banka mohla od svého klienta odkupovat jeho vývozní pohledávky bez obav, že nedostane zaplaceno od zahraničního kupce ve stanoveném termínu anebo vůbec.

Pokud se chce malý nebo střední podnikatel sám pojistit proti riziku, že mu jeho obchodní partner včas neuhradí smluvní částku za dodávku zboží nebo služeb, nebo že se dokonce některá z jeho pohledávek stane nedobytnou, může rovněž využít služeb EGAP, případně jeho dceřiné společnosti Komerční úvěrové pojišťovny EGAP, a. s. (KÚP). Ta v současné době nabízí služby přibližně tisícovce klientů, z nichž více než sedmdesát procent patří do kategorie malých a středních podniků.

Pro firmy s ročním obratem do 300 milionů korun a počtem zaměstnanců do 250 má KÚP v nabídce pojištění proti riziku nezaplacení krátkodobých exportních i tuzemských dodavatelských úvěrů e-Bonus, který lze sjednat a spravovat kompletně přes internetové stránky.

Výhodou tohoto pojištění není jenom rychlost a pružnost, ale také to, že každý nový klient může získat slevu na pojistném až 20 procent.

EGAP MÁ MALÝM A STŘEDNÍM PODNIKŮM co nabídnout. Navíc, vedle podpory exportu je pro něj hlavním úkolem také rozvoj a kultivace trhu úvěrového pojištění. Firma neustává v úsilí vyjít vstříc potřebám co nejširšího okruhu firem, a to i těch opravdu malých, s omezenými objemy nahodilých vývozů, které generují nízké částky pojistného při koncentraci rizika na malý počet odběratelů a jsou tak pro soukromé úvěrové pojišťovny ekonomicky nezajímavé.

A přesně pro ně připravil EGAP pojištění krátkodobých vývozních dodavatelských úvěrů se státní podporou pod označením B-MSP, které by jim umožnilo nejenom klidný spánek, ale i případnou expanzi a s ní spojený přestup do kategorie podniků, které už se mohou uchýlit pod pojistnou ochranu soukromého sektoru.

Produkt je v EGAP připraven ke spuštění a jediné, co zatím schází, je souhlas Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž (DG Competition) Evropské komise, se kterým EGAP v současné době intenzivně jedná.

Autor: Vlastimil Nesrsta

© EGAP  2018
Mapa stránek