26.09.2007
Seznamte se s obsahem konference "The Future of Credit Insurance"

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP) uspořádala v Praze 13. září 2007 jednodenní mezinárodní konferenci "The Future of Credit Insurance". Konference při příležitosti 15.výročí zahájení činnosti EGAP se zúčastnily tři desítky vrcholných představitelů státních i komerčních úvěrových pojišťoven z většiny evropských zemí a z mezinárodních organizací zastřešujících toto odvětví a rovněž zástupci českých vývozců, bank a ministerstev vykonávajících akcionářská práva státu v EGAP. Zde se můžete seznámit s vystoupeními hlavních řečníků.

© EGAP  2018
Mapa stránek