18.10.2007
Velký pojistný případ - teprve přijde (Ukrajina) (Exportér HN)

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s (EGAP) uzavírá rok od roku vyšší počet smluv na pojištění rizik spojených se střednědobými a dlouhodobými úvěry na profinancování českého exportu na Ukrajinu, ale na opravdu "velký případ" mimořádného rozsahu, kdy by pojistná hodnota přesáhla 1 mld. Kč, stále čeká. Z pohledu EGAP tak Ukrajina představuje relativně nevyužitý potenciál, přestože je na základě jednotného hodnocení OECD zařazena až do páté kategorie ze sedmi podle míry teritoriálního rizika, a to v důsledku dlouhodobě komplikované a nestabilní politické a ekonomické situace. V praxi to znamená, že například pojistná sazba pro pojištění tříletého bankovního úvěru na profinancování exportu na Ukrajinu je zhruba o 2% vyšší než v případě vývozu do Ruska, které v posledních letech vystoupalo ze samého dna až do třetí kategorie, což už pro úvěrové pojišťovny představuje standardní míru rizika.

Z obchodů, které EGAP v nedávné minulosti na Ukrajině podpořil, stojí za zmínku především dodávky technologických zařízení společnosti Sklostroj Turnov CZ, s.r.o. pro závody na výrobu obalového skla v Rokitně, Volnogorsku a Artěmovsku. Celkem uzavřel EGAP za období své existence necelou stovku pojistných smluv na krytí střednědobých a dlouhodobých rizik spojených s exportem na Ukrajinu a podpořil tak český vývoz do této země v hodnotě přibližně 5 mld. Kč. Těsně před realizací je projekt společnosti ALTA, a.s. na kompletní rekonstrukci Kuzminěcké cihelny v Kyjevské oblasti a pokud jde o výhled do budoucna, registruje EGAP několik větších projektů ve fázi přípravy v energetice a v likvidaci komunálního odpadu, jejichž realizace však do značné míry závisí na dalším vývoji po posledních parlamentních volbách na Ukrajině.

Rozhodně dobrou zprávou pro české vývozce je skutečnost, že dceřiná společnost EGAP, Komerční úvěrová pojišťovna EGAP, a.s. (KUPEG), může pojistit, a v praxi i pojišťuje, dodavatelské úvěry ukrajinským odběratelům se splatností do jednoho roku ve stejném režimu, jako pojišťuje pohledávky za kupujícími v zemích EU. To pro exportéra znamená především rychle a komfortně, protože všechno probíhá v systému on-line přes zabezpečené internetové připojení.

Pojistit se proti riziku, že obchodní partner za dodávky zboží nebo služeb nezaplatí, patří dnes mezi standardní postupy úspěšných exportérů. Nabídka EGAP je široká a její velkou výhodou je flexibilita, která umožňuje vyhovět i individuálním požadavkům vývozců a jejich financujících bank. Podrobnou informaci o pojistných produktech EGAP včetně kalkulačky pojistného, s jejíž pomocí lze velmi rychle a jednoduše zjistit kolik pojištění orientačně stojí, najdete na www.egap.cz. Součástí této nabídky je už několik měsíců také pojištění úvěru na české investice v zahraničí. První uzavřené smlouvy ukazují, že se bude zřejmě jednat o velmi žádané pojištění, neboť umožňuje podnikům dostat bankovní úvěry nejenom na projekty na zelené louce nebo na kapitálový vstup do již existující firmy, ale třeba také na financování provozu nebo na nákup zásob materiálu pro rozběh zahraniční investice. Vlastní investice na Ukrajině by mohla být pro řadu českých firem jednou z cest, jak se na tamním trhu výrazně a dlouhodobě etablovat. EGAP v takovém případě pojišťuje banku, která poskytuje na investici úvěr, nejenom proti teritoriálním rizikům, jako je konfiskace bez odpovídající náhrady, nemožnost transferu výnosů nebo poškození v důsledku politicky motivovaných násilných činů, ale také proti komerčním rizikům dané investice, tedy rizikům, že investice nebude vytvářet dostatek zdrojů na splácení poskytnutého úvěru. Předpokladem poskytnutí úvěru a jeho pojištění je určitý vlastní peněžní vklad investora do zahraniční investice, kterým deklaruje přesvědčení o úspěšnosti svého záměru.

Pojištění úvěrů na zahraniční investice je jedním z výsledků neustálé snahy EGAP vycházet všestranně vstříc požadavkům klientů a pružně reagovat na měnící se ekonomické prostředí. Další pojistné produkty a nové metody pojišťování EGAP připravuje tak, aby i nadále iniciativně přicházel s nabídkou, která osloví pokud možno co nejširší okruh českých exportérů a investorů svou dostupností, užitečností a kvalitou.

Ing. Vlastimil Nesrsta
tiskový mluvčí EGAP

© EGAP  2018
Mapa stránek