22.11.2007
Srbsko - zatím rizikové, ale nadějné (Exportér HN)

I pro balkánské země nabízí EGAP pojištění úvěrů na investice, umožňující doplnit vlastní zdroje úvěrem od banky.

Srbsko je jistě zajímavý a perspektivní trh, poptávka mezi českými firmami po pojištění exportu do této země není však nijak vysoká. Dlouhodobě komplikované a nestabilní politické a ekonomické prostředí je důvodem, proč tato balkánská země patří podle jednotného hodnocení OECD mezi ty s nejvyšší mírou teritoriálního rizika.

Takovému hodnocení odpovídají i pojistné sazby pro úvěry se splatností nad dva roky, které musejí úvěrové pojišťovny v členských zemích OECD dodržovat.

Že to s pojišťováním v Srbsku není jednoduché, o tom svědčí i fakt, že před pěti lety byl EGAP nucen dočasně pozastavit pojišťování platebních rizik pro státní a veřejný sektor tehdy ještě spojeného Srbska a Černé Hory. Bylo to v důsledku velké pojistné události, týkající se českých dodávek pro výstavbu elektrárny Kolubara. Posléze se řešení přijatelné pro obě strany našlo a dnes už v tomto směru neexistují žádné překážky.

Pokud jde o pojišťování úvěrových rizik českých exportérů v souvislosti s dodávkami pro soukromý sektor Srbska, poskytoval a poskytuje EGAP své služby ve standardním rozsahu. Nejčastěji se žadatelé o pojištění proti riziku nezaplacení ze strany srbských odběratelů rekrutují z řad výrobců dopravní techniky, pneumatik, stavebních materiálů, sanitární techniky a skla. Některé větší případy se neobejdou bez zajištění bankovní zárukou nebo korporátním ručením ze strany mateřské společnosti, jako tomu bylo v případě projektu rekonstrukce cementárny ve městě Beocin za 14,3 milionu eur.

Jednání o momentálně největším projektu, který se s pomocí pojištění EGAP realizuje, bylo zahájeno ještě před oddělením Černé Hory od Srbska. Je jím kompletní rekonstrukce železniční trati Nikšič - Podgorica v Černé Hoře za padesát milionů eur.

Přes pomalou a nedostatečnou restrukturalizaci a privatizaci a další problémy přitahuje Srbsko stále větší pozornost zahraničních investorů. Daň z příjmů právnických osob ve výši deseti procent je nejnižší v Evropě a bělehradská vláda přijímá celou řadu opatření, aby podpořila investice zejména do výroby, výzkumu a rozvoje a do oblasti služeb, které mohou být předmětem mezinárodního obchodu. Očekáváme, že úměrně těmto snahám a zlepšování podnikatelského prostředí vzroste i zájem českých firem o investování v Srbsku, ať už formou kapitálového vstupu do již existujících společností nebo výstavby na "zelené louce".

EGAP je na tento vývoj připraven. Může nabídnout pojištění samotných investic proti takovým rizikům, jako je konfiskace bez odpovídající náhrady, nemožnost transferu výnosů nebo ztráta v důsledku politicky motivovaných násilných činů či porušení smluvních závazků ze strany hostitelské země. A nejen to. Nabízí také pojištění úvěrů na zahraniční investice, které umožňuje investorům pružně doplnit vlastní zdroje úvěrem od banky.

EGAP je zatím jedinou úvěrovou pojišťovnou na světě, která něco takového poskytuje, neboť v případě úvěru na sebe bere i komerční riziko investice. To znamená, že bance, která investiční úvěr poskytne, ručí za to, že investice bude úspěšná a úvěr na její pořízení nebo provoz bude řádně a včas splacen. S pojišťováním úvěru na financování investic českých právnických osob v zahraničí začal EGAP před rokem a dosavadní výsledky ukazují, že tento záměr se, jak se říká, trefil do černého.

Díky EGAP získaly české firmy investice v Rusku, Gruzii, Číně a v Mongolsku úvěry za více než šest miliard korun. Lze očekávat, že mezi zeměmi, kam se čeští investoři s podporou EGAP dále vydají, nebude dlouho chybět ani Srbsko.

Ing. Vlastimil Nesrsta
tiskový mluvčí EGAP

© EGAP  2018
Mapa stránek