17.01.2008
Čína - už jen standarní typ rizika (Exportér HN)

EGAP podpořil svým pojištěním v loňském roce český vývoz v celkové hodnotě téměř 90 miliard korun do pěti desítek zemí světa. Jednou z nich je také Čína, ovšem pouhá jedna miliarda podpořeného českého vývozu do této země jenom potvrzuje, jak těžko se naše firmy prosazují na náročném čínském trhu. Místní výrobci jsou dnes již z velké části schopni uspokojit poptávku čínského trhu po běžných spotřebních i průmyslových výrobcích a tak má "zelenou" především dovoz vyspělých technologií, což je ovšem při známých schopnostech čínských plagiátorů také někdy velmi komplikované. Svou roli hrají rovněž značné kulturní odlišnosti a jazyková bariéra, které nahrávají některým čínských firmám, jež se pod slibem zajištění exportu na místní trh snaží vylákat od potenciálních dovozců peníze, často úspěšně, a pak mizí. Jedním ze způsobů, jak se velmi účinně bránit riziku tohoto druhu, je pojištění exportních pohledávek. Čína patří mezi komerčně pojistitelné země, což jinými slovy znamená, že stav její ekonomiky a způsob zveřejňování informací o jednotlivých společnostech umožňuje pojišťovně velmi přesně zhodnotit rizika spojená s exportním kontraktem. V komerčním režimu lze pojistit pohledávky se splatností do dvou let. Tento typ pojištění úvěrového pojištění nabízí na českém trhu několik privátních pojistitelů, včetně Komerční úvěrové pojišťovny EGAP, a jeho součástí je prověření kupujícího, v tomto případě tedy čínské firmy.

Při splatnosti úvěru nad dva roky přichází v úvahu pojištění se státní podporou, při jehož uzavírání se pochopitelně rovněž pečlivě vyhodnocují rizika spojená s kupujícím, případně se zemí kde kupující sídlí. Čína patří do stejné "rizikové" kategorie podle OECD jako většina nových členských zemí Evropské unie a je tedy zemí s tzv. standardním typem rizika, jež umožňuje nabídnout zájemcům o pojištění příznivé pojistné sazby. Pojištění EGAP kryje jak komerční, tak i teritoriální rizika, v jejichž důsledku by mohlo dojít k nezaplacení čínským odběratelem. Za komerční riziko se považuje platební neschopnost dlužníka nebo jeho platební nevůle, tedy odepření zaplacení bez právního důvodu. Mezi teritoriální rizika zase patří např. administrativní nebo legislativní opatření země dovozce či politické události, které znemožní zaplacení pojištěné pohledávky. EGAP pojišťuje proti nezaplacení středně či dlouhodobé dodavatelské úvěry, což je časový odstup mezi splněním závazku vývozce a povinností kupujícího zaplatit, nebo odběratelský úvěr poskytnutý bankou v ČR buď přímo čínskému kupujícímu nebo jeho bance. Pro české firmy, které potřebují získat od banky úvěr na výrobu, resp. úvěry na investici do výroby pro export do Číny, má EGAP v nabídce pojištění předexportního financování. Mezi další typy pojištění využívané při obchodování s Čínou patří také pojištění tzv. výrobního rizika, které kryje případné ztráty výrobce způsobené přerušením nebo ukončením kontraktu ze strany dovozce v průběhu jeho plnění. Vůbec nejčastěji však pojišťoval EGAP v minulých letech záruky vystavované bankami za české exportéry v souvislosti se získáním nebo realizací vývozního kontraktu. Je to dáno tím, že mnozí čínští zákazníci jsou dostatečně solventní a nepotřebují nakupovat na úvěr, ale chtějí záruku za kvalitní výkon dodavatele, případně záruku za nabídku nebo za platbu předem. Bylo tomu tak i v loňském roce, kdy EGAP například pojistil bankovní záruky za výrobce velkých obráběcích strojů. Velmi perspektivní cesta, jak se prosadit na čínském trhu, je bezesporu investice, ať už do projektu "na zelené louce" nebo do stávající firmy. EGAP pojišťuje jak samotnou zahraniční investici, tak i bankovní úvěr na její financování. Vloni tuto možnost využila společnost, která investovala v Číně do výroby komponentů pro automobilové agregáty.

Největším a také nejznámějším vývozním projektem v Číně, na kterém se EGAP podílel, byla výstavba dalších dvou 500MW bloků elektrárny Shen Tou konsorciem českých a slovenských podniků v letech 2002 - 2005. První dva bloky této elektrárny dodaly československé podniky již v 80. letech minulého století. Čína má sice v energetice další rozsáhlé záměry na výstavbu nových kapacit, čeští vývozci se však setkávají s velmi silnou konkurencí dodavatelů z jiných zemí a v neposlední řadě i místních čínských výrobců. S nimi by se však mohli prosadit při společných dodávkách na třetí trhy. EGAP má smlouvu o spolupráci s čínskou státní úvěrovou pojišťovnou SINOSURE, která právě takovouto vzájemně výhodnou formu spolupráce umožňuje.

Ing. Vlastimil Nesrsta
tiskový mluvčí EGAP

© EGAP  2018
Mapa stránek