01.04.2008
Obchod roku 2007

EGAP získal další mezinárodní ocenění své práce. Projekt výstavby cementárny v Kazachstánu byl současně dvěma vlivnými a prestižními časopisy, a to Global Trade Review (GTR) a Trade Finance (TF), vybrán jako jeden z Obchodů roku 2007. Dodavatelem cementárny je přerovská firma PSP Engineering a celý projekt financuje belgická Fortis Bank prostřednictvím své pražské pobočky. EGAP pojistil vývozní odběratelský úvěr v hodnotě téměř 2 mld. Kč. Příjemcem úvěru je kazachstánská banka AO BTA, Almaty, (dříve Bank TuranAlem), která po dokončení výstavby v dubnu příštího roku, pronajme dodané zařízení formou finančního leasingu na 10 let společnosti BI Cement, což je dceřiná společnost jedné z největších soukromých kazachstánských stavebních firem Bild Investments Group.

Důvody, proč byl tento projekt zařazen mezi nejlepší obchody loňského roku jsou v zásadě tři. Zaprvé se jedná o relativně řídký případ, kdy pojištěným je zahraniční banka financující český vývoz na bázi své rámcové úvěrové dohody s dlužníkem, v tomto případě s bankou AO BTA. Zadruhé je to postavení dlužníka, banky AO BTA, v neobvyklé roli kupujícího a současně lessora. A zatřetí porotci ocenili neobyčejně rychlé sjednání pojištění, a to během 4-5 měsíců od prvního kontaktu pražské Fortis Bank s EGAP.

Smlouvu o vývozu na dodávku projektové dokumentace, technologie a strojního zařízení pro výstavbu závodu na výrobu portlandského cementu s roční kapacitou 500 tis. tun v hodnotě 43,6 mil. EUR podepsaly PSP Engineering jako Prodávající, AO BTA jako Kupující a TOO "BI Cement" jako "Příjemce", jemuž AO BTA pronajme dodané zařízení formou finančního leasingu na 10 let.

Celkové náklady projektu výstavby cementárny činní cca EUR 86 000 tis., investor hradí z vlastních zdrojů cca 15% (EUR 12 400 tis.) - nákup pozemků, stavebních strojů apod.

EGAP poskytl pojištění úvěru na investiční celek, jehož podstatná část je české výroby a hlavním dodavatelem je česká firma - pro EGAP známý a z předchozích transakcí prověřený a spolehlivý exportér.

S AO BTA jako dlužníkem EGAP již v minulosti pojistil řadu menších a středních českých vývozů, např. zařízení pivovaru, mlýna, zemědělskou techniku, balicí linky, signální světla pro letiště, a dobrá zkušenost vyústila v tento velký případ.

Kromě AO BTA má EGAP dobrou zkušenost i s dalšími bankami v Kazachstánu, jako jsou Kazkommertsbank, Nurbank a Alliance Bank.

EGAP figuroval mezi oceněnými i při vyhlašování výsledků soutěže GTR o nejlepší obchod roku 2006, když pomohl uskutečnit první multisourcingové financování exportu, jehož lídrem byla česká banka. Konkrétně se jednalo o Komerční banku, která poskytla úvěr na financování projektu firmy Unistav na výstavbu továrny na výrobu obalového papíru a krabic v Moskevské oblasti. Při jeho pojištění se EGAP spojil se zahraničními pojišťovnami EULER HERMES a COFACE, které se podělily o riziko celé transakce tím, že pojistily dodávky německých a francouzských firem, a potvrdily tak důvěru v EGAP jako hlavního pojistitele celého projektu.

© EGAP  2018
Mapa stránek