17.04.2008
Vývozce by na západním Balkánu neměla odrazovat ani vysoká rizika (Exportér HN)

Z hlediska zájmu o pojištění nejsou zatím pro české firmy země západního Balkánu prioritní.

Společnost EGAP pojistila vloni dodavatelské úvěry na vývoz pneumatik do Makedonie a sanitární keramiky do Bosny a Hercegoviny v celkové hodnotě zhruba 50 milionů korun. Jenom o málo vyšší vývozy, většinou opět sanitární keramiky, směřovaly do Srbska. Momentálně největším projektem, který se v regionu s pomocí EGAP realizuje, je kompletní rekonstrukce železniční trati Nikšič - Podgorica v Černé Hoře za padesát milionů eur.

Z pohledu EGAP je však zatím zájem českých exportérů o tuto část světa mnohonásobně menší než o Rusko a další země SNS. Letos zatím EGAP neregistruje zájem o pojištění rizik spojených s vývozem českého zboží nebo služeb do zemí na jihu Balkánu. Ani vloni to nebylo o mnoho lepší.

Důvodů opatrnosti našich firem je řada. Dozvuky válečného konfliktu, dlouhodobá politická nestabilita a nedostatečně rozvinuté základní atributy tržní ekonomiky, to vše jistě hraje důležitou roli. A odráží se v zařazení států do kategorií zemí podle míry exportního úvěrového rizika na základě hodnocení OECD.

Bosna a Hercegovina patří do kategorie č. 7, tedy mezi země, kde je úvěrové riziko nejvyšší. Jenom o stupínek lépe je na tom Albánie. Nejlépe si stojí Makedonie, ale ani kategorie č. 5 ještě zdaleka nepředstavuje standardní míru rizika, se kterou se může exportér a jeho pojišťovna setkat.

To ale neznamená, že by EGAP nemohl vývozy do takto klasifikovaných zemí pojišťovat. Kapacity a zkušenosti k tomu má dostatečné. Je však třeba počítat s tím, že čím vyšší je exportní úvěrové riziko, tím vyšší jsou pojistné sazby.

Pojišťování vývozních úvěrů proti riziku nezaplacení zahraničním kupujícím je jenom jedna stránka činnosti EGAP. Pojištění od EGAP je totiž v řadě případů i základním klíčem k získání finančních zdrojů na výrobu pro export. V nabídce je například pojištění, které umožňuje bankám odkupovat od svých klientů vývozní pohledávky v podobě dodavatelských úvěrů, nebo velmi žádané pojištění předexportního financování, jež lze využít jak přímo na výrobu pro export, tak i na investici do výroby určené pro export.

S pochopením se setkáte i v případě zájmu o úvěr na investici v zahraničí. Vedle klasického pojištění samotných investic proti takovým rizikům, jako je konfiskace bez odpovídající náhrady, nemožnost transfer u výnosů nebo ztráta v důsledku politicky motivovaných násilných činů či porušení smluvních závazků ze strany hostitelské země, nabízí EGAP také pojištění úvěrů na zahraniční investice. To umožňuje investorům pružně doplnit vlastní zdroje úvěrem od banky.

Přebírá tak na sebe i komerční riziko investice, neboli ručí úvěrující bance za to, že investice bude úspěšná a úvěr na její pořízení nebo provoz bude řádně a včas splacen. Tímto způsobem pomohl EGAP na svět českým investicím v Rusku, Gruzii, Číně, Mongolsku a Vietnamu a není jediný důvod, proč by se čeští investoři nemohli s podporou EGAP vydat třeba i na Balkán.

Ing. Vlastimil Nesrsta
tiskový mluvčí EGAP

© EGAP  2018
Mapa stránek