03.07.2008
Dohoda EGAP s ČEB usnadňuje malým a středním podnikům přístup ke státní podpoře

Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP) dnes podepsala s Českou exportní bankou dohodu o spolupráci při pojišťování předexportních úvěrů a bankovních záruk pro malé a střední podniky.

Dohoda umožňuje EGAP, na rozdíl od běžné praxe, převzít hodnocení a rating klientů zpracovaný bankou a zjednodušit tak a výrazně zkrátit rozhodovací proces o poskytnutí pojištění. Pro malé a střední podniky to v praxi znamená mnohem snadnější přístup k financování a pojišťování vývozu se státní podporou.

Možnost uzavření takové dohody nabízí EGAP bankám financujícím český export od začátku roku 2006. Již dříve tuto možnost využily Česká spořitelna, Bawag Bank, Commerzbank a Komerční banka.

Pojišťování předexportních úvěrů a bankovních záruk v zjednodušeném režimu je konkrétním naplněním "Exportní strategie ČR pro období 2006 - 2010", mezi jejíž priority patří podpora vývozních aktivit a konkurenceschopnosti malých a středních podniků na mezinárodních trzích.

© EGAP  2018
Mapa stránek