25.08.2008
Výsledky obchodní činnosti za 1.pololetí 2008

EGAP uzavřel v průběhu 1. pololetí 169 nových pojistných smluv v celkové hodnotě 21 mld. Kč, což představuje přibližně polovinu objemu stanoveného podnikatelským záměrem na letošní rok. Se započtením multiplikačního efektu pojištění se státní podporou podpořil EGAP český vývoz v hodnotě 42 mld. Kč.

Téměř ze dvou třetin se na pojištěném objemu úvěrů, investic a záruk podílelo pojištění rozsáhlých vývozů, tj. vývozů jejichž hodnoty přesahují 1 mld. Kč. Objemem i počtem smluv mezi rozsáhlými vývozy jednoznačně dominovalo Rusko, kam směřovaly např. vývozy technologií pro sklárny, následované Slovenskem, Indií a USA. Celkem pojistil EGAP do Ruska úvěry v hodnotě 9,5 mld. Kč, což představuje cca 45% z celkového pojištěného objemu.

Z pohledu jednotlivých pojistných produktů připadla jedna třetina pojištěného objemu na pojištění vývozních odběratelských úvěrů poskytnutých bankami zahraničním dovozcům. Jeden z největších projektů v dosavadní historii EGAP, kterým je dodávka paroplynové elektrárny pro ruský Kurgan v hodnotě 2,8 mld. Kč, se zatím významně projevil ve výsledcích pojištění předexportního financování a pojištění výrobního rizika. Výrazným způsobem se do celkových výsledků zapsalo také pojištění investic v zahraničí a úvěrů na jejich financování.

Předepsané pojistné ke všem nově uzavřeným pojistným smlouvám dosáhlo 285 mil. Kč. Od začátku roku vyplatil EGAP pojistná plnění ve výši 172 mil. Kč, přičemž vesměs se jednalo o pokračující výplaty z pojistných událostí předchozích let, a vymohl pohledávky za 557 mil. Kč. Na vymožených pohledávkách se rozhodujícím způsobem podílelo úspěšné uzavření vymáhání škody spojené s financováním plynovodu na Kamčatce.

Ing. Vlastimil Nesrsta
tiskový mluvčí

© EGAP  2018
Mapa stránek