27.10.2008
Spolupráce EGAP a CAF na podporu exportu do zemí Latinské Ameriky

V pondělí 27. října byla v Praze podepsána dohoda o vzájemné spolupráci ve formě Memoranda o vzájemném porozumění mezi Exportní garanční a pojišťovací společností, a.s. (EGAP) a Corporación Andina de Fomento (CAF).

CAF je multilaterální finanční institucí, jejímiž akcionáři jsou Argentina, Bolívie, Brazílie, Chile, Kolumbie, Kostarika, Dominikánská republika, Ekvádor, Jamajka, Mexiko, Panama, Paraguay, Peru, Trinidad a Tobago, Uruguay, Venezuela a Španělsko a 15 soukromých bank v latinsko-americkém regionu. Se základním kapitálem přesahujícím 4 mld. USD nabízí široké spektrum finančních služeb soukromému i státnímu sektoru v členských zemích. V současnosti má v portfoliu úvěry v hodnotě přibližně 10 mld. USD a v posledních letech každoročně schvaluje nové úvěry v rozsahu 4-5 mld. USD. Velmi často kofinancuje projekty s jinými mezinárodními finančními institucemi a komerčními bankami a rovněž se kapitálově podílí na činnosti dalších bank v regionu. Její činnost je vysoce oceňována mezinárodními ratingovými agenturami. Standard & Poor's udělila CAF rating "A+".

Úzká spolupráce EGAP a CAF otevírá např. možnost využívat pro financování českého exportu do zemí Latinské Ameriky kombinaci úvěru od CAF a úvěru od banky českého vývozce pojištěného EGAP. Již nyní má CAF zájem zúčastnit se kofinancování projektu české firmy Dia Latina na výstavbu jednotky na výrobu biolíhu na severu Peru v celkové hodnotě cca 180 mil. USD. Oborově se CAF zaměřuje zejména na infrastrukturní projekty integračního charakteru, jako je výstavba silnic, elektrických přenosových sítí, vodní hospodářství ale také na projekty v zájmu ochrany životního prostředí, snižování emisí, podpory biodiversity a prevence přírodních katastrof a na projekty podporující konkurenceschopnost latinsko-amerických zemí na mezinárodních trzích.

Za EGAP podepsal dohodu o spolupráci předseda představenstva a generální ředitel Pavol Parízek, za CAF výkonný prezident Enrique García, který se poté setkal s představiteli české podnikatelské a bankovní sféry na semináři organizovaném EGAP. Ve svém vystoupení  PowerPoint - 2008-10-27-pavol-parizek-vystoupeni.ppt (4 326 kB) (4 326 kB) podrobně představil CAF jako jednu z nejvýznamnějších latinsko-amerických finančních institucí, která má velký zájem na podpoře vývozu českého zboží, služeb a investic do zemí Latinské Ameriky. Zdůraznil možnosti, které má CAF např. při financování tzv. místních nákladů a nabídnul českým exportérům a jejich bankám aktivní a konkrétní pomoc při realizaci jejich projektů podpořených pojištěním EGAP.

Nový rámec spolupráce s významnou latinsko-americkou finanční institucí, který EGAP dohodou s CAF připravil, je o to významnější, že v nové situaci počínající recese na vyspělých trzích vytváří prostor pro návrat českých vývozců na kdysi tradiční odbytiště v zemích Latinské Ameriky.

© EGAP  2018
Mapa stránek