25.11.2008
EGAP zvyšuje pojistné krytí

V reakci na současnou mezinárodní finanční krizi rozhodlo představenstvo Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. (EGAP) o dočasném zvýšení pojistného krytí rizik spojených s vývozními úvěry, akreditivy a bankovními zárukami vystavovanými v souvislosti s exportními kontrakty až na 99% a v případech pojištění teritoriálních rizik u investic i na 100%. V praxi to pro české vývozce a jejich banky znamená výrazné snížení rizikovosti vývozu a podstatnou úsporu nákladů spojených se zajištěním spoluúčasti, která nyní činí pouhé 1% nebo je dokonce nulová.

Hlavním motivem pro tento krok je umožnit českým exportérům a investorům přístup k finančním zdrojům pro jejich projekty i za situace, kdy banky v důsledku světové finanční krize zpřísnily úvěrová pravidla, a podpořit tak export jako hlavní tažnou sílu české ekonomiky. Zvýšení pojistného krytí vývozních úvěrů a bankovních záruk bude platit zatím do konce roku 2009.

© EGAP  2018
Mapa stránek