21.01.2009
Předběžné výsledky 2008

V roce 2008 uzavřel EGAP 286 pojistných smluv a pojistil vývozní úvěry, bankovní záruky a investice v zahraničí v celkovém objemu 43 mld. Kč. Dosažený výsledek překročil o cca 10% plánovaný obchodní záměr a je druhým nejvyšším v celé dosavadní historii EGAP po rekordním objemu 50 mld. Kč v roce 2007. Multiplikační efekt nově uzavřených smluv, především smluv na pojištění bankovních záruk, je přitom několikanásobný. V roce 2008 umožnil EGAP svým pojištěním realizovat kontrakty v celkové hodnotě zhruba 95 mld. Kč.

Celkem pojistil EGAP v loňském roce české vývozy do 56 zemí celého světa, z toho nejvíce do Ruské federace, která se na celkovém pojištěném objemu podílí téměř polovinou. Mezi největší projekty patří např. pojištění dodávek technologií a výstavba paroplynové elektrárny v Kurgansku s pojistnou hodnotou téměř 6,5 mld. Kč.

Z hlediska jednotlivých pojistných produktů byl největší zájem o pojištění vývozního odběratelského úvěru poskytnutého bankou českého vývozce zahraničnímu odběrateli nebo jeho bance. Na tento typ pojištění připadá čtvrtina všech uzavřených smluv a 17,5 mld. Kč z celkového pojištěného objemu.

Za celou dobu svého působení (1992 - 2008) pojistil EGAP se státní podporou vývozní úvěry, bankovní garance a investice v zahraničí za více než 350 mld. Kč.

Pro rok 2009 připravil EGAP řadu nových opatření s cílem pomoci překonat českým vývozcům zboží, služeb a investic globální finanční krizi a zpomalení ekonomického růstu. V souladu s mezinárodními pravidly pro státem podporované vývozy přikročil EGAP, jako jedna z mála státních úvěrových pojišťoven, k dočasnému zvýšení pojistného krytí rizika nesplacení všech typů vývozních úvěrů z 95% na 99%. Obdobně se zachoval také u bankovních garancí vystavovaných v souvislosti s exportními kontrakty a při pojišťování českých investic v zahraničí proti politickým rizikům zvýšil pojistné krytí až na 100%. V praxi to pro české vývozce, investory a jejich banky znamená výrazné snížení rizikovosti vývozu a podstatnou úsporu nákladů spojených se zajištěním spoluúčasti, která nově činí pouhé 1% nebo je dokonce nulová. Pojistné krytí se zvýšilo i u akreditivů, a to dočasně z 80% na 99%, v zájmu rychlejšího vyřizování krátkodobého financování od zahraničních bank a zvýšení limitů zahraničních finančních institucí u bank operujících na českém trhu. Dále EGAP výrazně zlevnil pojištění tzv.výrobního rizika a nabídl úlevy i českým investorům, kteří pro realizaci svých záměrů v zahraničí kombinují vlastní zdroje s pojištěným bankovním úvěrem. Kromě toho modifikoval několik stávajících pojistných produktů, např. pro potřeby tzv. projektového financování nebo pro developerské účely či financování komerční aplikace a následného vývozu výsledků vědy a výzkumu v podobě patentů, licencí apod. Zcela novým typem pojištění je pak pojištění prospekce zahraničních trhů, určené zejména pro malé a střední podniky.

Ing. Vlastimil Nesrsta
tiskový mluvčí

© EGAP  2018
Mapa stránek