27.02.2009
Změna ve vední EGAP (tisková zpráva)

Předsedou představenstva a generálním ředitelem Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. (EGAP) byl zvolen Ing. Karel Pleva, MBA. V obou funkcích nahradil Ing. Pavla Parízka, který byl zvolen členem představenstva Komerční úvěrové pojišťovny EGAP, a.s. (KÚP) a současně byl pověřen úkoly vyplývajícími z českého předsednictví Pracovní skupiny Rady EU pro exportní úvěry.

Ing. Karel Pleva, MBA je absolventem VUT Brno a Wharton School, University of Pennsylvania. Před zvolením do nejvyšších funkcí v EGAP byl Partnerem mezinárodní poradenské společnosti pro strategický management A.T. Kearney a ředitelem její české pobočky.

© EGAP  2018
Mapa stránek