09.03.2009
Pojištění při vývozu (Deník- Můj podnik)

Pojištění proti riziku nezaplacení ze strany odběratele je moderní a vysoce efektivní nástroj, jak se bránit nedobytným pohledávkám a všem navazujícím problémům. Měl by o něm uvažovat každý vývozce, byť až dosud nikdy žádný problém s platební morálkou svých zákazníků neměl. Zvláště teď, v období celosvětové hospodářské krize, může mít podcenění hrozícího rizika pro firmu až likvidační dopady.

Dva způsoby

Pojistit se lze dvěma způsoby. Jednak je možné využít komerční pojištění krátkodobých pohledávek a jednak pojištění se státní podporou. V prvním případě jde o pojištění proti riziku, že obchodní partner v zahraničí nebo i v tuzemsku nezaplatí ve lhůtě uvedené na faktuře. Tento typ pojištění nabízejí všechny komerční úvěrové pojišťovny, včetně Komerční úvěrové pojišťovny EGAP, a zpravidla se jedná o pojištění celého portfolia pohledávek, což umožňuje z hlediska pojišťovny optimalizovat rozložení rizika a nabídnout pak klientům pojistné sazby v řádu pouhých desetin procenta z pojištěného objemu. Pojištění se státní podporou je potom pouze pro ty exportní případy, které trh není schopen pojistit. Tento prostor vyplňuje EGAP.

Malé a střední firmy

EGAP má v nabídce pojištění všech typů vývozních úvěrů. Kromě toho nabízí také pojištění úvěrů na předexportní financování, pojištění investic v zahraničí a úvěrů na jejich financování, pojištění bankovních záruk a akreditivů, nechybí ani pojištění tzv. výrobního rizika pro případ přerušení nebo zrušení kontraktu ze strany zahraničního kupujícího a pojištění proti finančním ztrátám při neúspěchu prospekce zahraničních trhů vhodné zejména pro malé a střední podniky. Na tento segment firem pamatuje i výrazně zjednodušený postup při pojišťování předexportního financování a bankovních záruk, kdy úzká spolupráce EGAP s celou řadou komerčních bank šetří klientům čas i peníze. V současné době čelí naši vývozci nejenom nižší poptávce na zahraničních trzích, kdy získání kontraktu se stává mnohem obtížnějším, ale také nižší ochotě bank poskytovat úvěry, na které se vztahují přísnější pravidla.

Krytí do 100 procent

Proto jsme v EGAP dočasně zvýšili pojistné krytí vývozních úvěrů a akreditivů až na 99 procent a bankovních záruk v případě neoprávněného čerpání a investic proti teritoriálním rizikům dokonce až na 100 procent. V praxi to pro české vývozce a jejich banky znamená výrazné snížení rizikovosti vývozu a úsporu nákladů spojených se zajištěním spoluúčasti, která nyní činí pouhé jedno procento nebo je dokonce nulová. Dále jsme výrazně a trvale zlevnili pojištění výrobního rizika a nabídli značné úlevy i českým investorům, kteří pro realizaci svých záměrů v zahraničí kombinují vlastní zdroje s pojištěným bankovním úvěrem. Došlo také na modifikaci několika stávajících pojistných produktů, například pro potřeby tzv. projektového financování nebo pro developerské účely či financování komerční aplikace a následného vývozu výsledků vědy a výzkumu v podobě patentů, licencí apod. To všechno proto, aby exportéři překonali současné problémy v pokud možno co nejlepší kondici.

© EGAP  2018
Mapa stránek