22.05.2009
Seminář Pracovní skupiny Rady EU pro vývozní úvěry

Ve dnech 21. - 22. května 2009 hostila Praha členy Pracovní skupiny Rady EU pro vývozní úvěry. Součástí setkání představitelů institucí zabývajících se státní podporou vývozních úvěrů v členských zemích unie, vedoucích odborných útvarů Evropské komise a zástupců českých ministerstev a podnikatelských kruhů byl seminář na téma "Aktuální dopady finanční krize a její vliv na exportní financování".

Role hlavních řečníků se ujali Ing. Vladimír Dlouhý, CSc. ze společnosti Goldman Sachs Europe Ltd., velvyslanec a stálý představitel ČR při OECD Prof. Ing. Karel Dyba, CSc. a předseda představenstva a generální ředitel INEKON GROUP, a.s. Ing. Josef Hušek.

Analýza dopadů finanční krize na mezinárodní obchod, makroekonomické aspekty aktuálního vývoje vztahů Východ - Západ, globalizační trendy a jejich vliv na státní podporu exportu, opatření OECD ke zmírnění dopadů globální finanční krize a pohled významného exportéra na současnou krizi, takový byl ve stručnosti obsah vystoupení hlavních řečníků, s jejichž prezentacemi se můžete seznámit.

© EGAP  2018
Mapa stránek