02.06.2009
České exportéry v době hospodářské krize podržíme

Rozhovor Jiřího Vavroně s předsedou představenstva a generálním ředitelem EGAP Karlem Plevou.

Stal jste se šéfem Exportní a garanční pojišťovací společnosti (EGAP) ve složité době - v hospodářské krizi. Co pro její tlumení dělá právě EGAP?

Všechna námi přijímaná opatření mají v současné době svá opodstatnění. Ale pokud bych měl vybrat, dal bych na první místo zvýšení pojistného krytí prakticky u všech typů vývozních úvěrů z 95 % na 99 %. Očekáváme, že hlavně u vývozních odběratelských úvěrů, kdy banka zaplatí českému vývozci a jejím dlužníkem se stává zahraniční kupující nebo jeho banka, tímto opatřením výrazně podpoříme ochotu bank financovat vývoz českého zboží a služeb. Spoluúčast ve výši pouhého jednoho procenta by měla být dostatečně motivující. Z 99 % teď kryjeme i rizika spojená s akreditivy. Jsou i případy, kdy pojištěný nemá žádnou spoluúčast, jako je tomu například u pojištění investic v zahraničí proti politickým rizikům.

Exportéři by určitě přivítali také zlevnění pojištění...

To chápu, ale v tomto ohledu to není až tak jednoduché, protože EGAP, jako státní pojistitel, musí dodržovat mezinárodní pravidla pro státem podporované vývozní úvěry, především tzv. Konsensus OECD. Součástí těchto pravidel jsou i pevně stanovené pojistné sazby odstupňované podle míry teritoriálního rizika té které země, délky trvání rizika a typu dlužníka. Bez dohody všech participantů Konsensu OECD nemůže k žádnému snížení pojistných sazeb dojít. Přesto jsme však našli možnosti, jak zlevnit. Třeba u pojištění tzv. výrobního rizika jsou teď pojistné sazby nižší o 30-50 % a hodně ušetřit mohou i investoři, kteří pro realizaci svých záměrů v zahraničí zkombinují vlastní zdroje s pojištěným bankovním úvěrem.

Je ve vaší nabídce i něco zcela nového?

Úplně nového asi ne, zato jsme podstatně upravili několik pojistných produktů, abychom byli ještě operativnější než dřív. Jde například o pojištění vývozního odběratelského úvěru pro potřeby projektového financování nebo o pojištění úvěru na financování zahraniční investice pro developerské účely. Ve stadiu finální přípravy je pojištění předexportního úvěru pro financování komerční aplikace a následného vývozu výsledků vědy a výzkumu v podobě patentů, licencí apod. Zásadním způsobem jsme přepracovali také pojištění prospekce zahraničních trhů určené zejména malým a středním podnikům.

Velký podíl vámi pojištěného exportu směřuje do Ruska. O co je tam největší zájem?

Především se vrací export velkých investičních celků, ať už pro energetiku, nebo pro výstavbu či rekonstrukci výrobních kapacit velkých podniků. Příkladem mohou být dodávky obráběcích strojů pro ruskou firmu Uralvagonzavod na výrobu železničních vagonů. Řada měst obnovuje tramvajové a autobusové parky, a tak hodně dodávek směřuje do dopravní infrastruktury. To ještě před pár lety nebylo. Výtečně si vedou i technologie na výrobu obalového skla.

Jaký bude z pohledu pojišťovny EGAP letošní rok?

Asi ne takový jako loňský nebo předloňský, kdy EGAP dosáhl nejlepších obchodních výsledků od svého založení v roce 1992. Ale uděláme všechno pro to, aby naši exportéři na trzích, kam je tradičně provázíme, udrželi co nejlepší pozice. Jsem opatrný optimista a věřím, že s naší pomocí se jim to podaří.

© EGAP  2018
Mapa stránek